Työryhmä selvitti Suomen työmarkkinoiden tilaa - ongelmia työn kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamisessa

23.1.2018

Työryhmä selvitti Suomen työmarkkinoita ja työvoimakapeikkoja eli toimialoja, ammattiryhmiä ja alueita, joilla ei ole riittävästi työvoimaa.

Työryhmän raportin mukaan Suomen työmarkkinoilla on ongelmia työn kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamisessa. Työvoiman liikkuvuus, osaamiseen ja koulutukseen panostaminen, oikeanlaiset kannustimet sekä työperäinen maahanmuutto ovat tärkeitä tekijöitä työmarkkinoiden kohtaannon parantamisessa.

Lue lisää:

19 kysymystä ja vastausta Suomen työmarkkinoista ja työvoimakapeikoista vm.fi