Työllisyysmäärärahoja jaettiin ELY-keskuksille

25.1.2018

Hallitus päätti 25.1.2018 kuluvan vuoden työllisyys- ja työttömyysetuusmäärärahojen alueellisesta jaosta. Määrärahoja jaettiin yhteensä 533,9 miljoonaa euroa.
Määrärahat jaetaan ELY-keskuksille ja ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle (KEHA-keskus). Ne käytetään pääosin työvoimakoulutuksen, kotoutumiskoulutuksen ja valmennusten hankintaan, palkkatuettuun työhön, starttirahaan ja työllisyyspoliittisiin avustuksiin.


Vuoden 2018 työ- ja elinkeinoministeriön työllisyysmäärärahat sekä sosiaali- ja terveysministeriön työttömyysetuusmäärärahat jaettiin ELY-keskuksille ja KEHA-keskukselle seuraavasti:

 • Uusimaa 77 233 000
 • Varsinais-Suomi 22 378 000
 • Satakunta 9 714 000
 • Häme 20 917 000
 • Pirkanmaa 24 138 000
 • Kaakkois-Suomi 17 651 000
 • Etelä-Savo 8 976 000
 • Pohjois-Savo 11 007 000
 • Pohjois-Karjala 10 485 000
 • Keski-Suomi 17 497 000
 • Etelä-Pohjanmaa 6 220 000
 • Pohjanmaa 9 842 000
 • Pohjois-Pohjanmaa 19 426 000
 • Kainuu 5 155 000
 • Lappi 11 866 000

Työllisyysmäärärahat (TEM) yhteensä 272 505 000


Keha-keskus
Työttömyysetuusmäärärahat (STM) 261 420 000


Jaettavassa määrärahassa on otettu huomioon 59 miljoonan euron siirto opetus- ja kulttuuriministeriölle työvoimakoulutuksen vastuunjaon muututtua vuoden 2018 alusta lähtien. Vastuu tutkintoon johtavasta työvoimakoulutuksesta ja muuntokoulutuksesta siirtyi työ- ja elinkeinoministeriöltä opetus- ja kulttuuriministeriöön.   

                                 
Rahoitusta palkkatuettuun työhön ja starttirahaan


Vuosina 2017–2018 on käynnissä kokeiluluonteinen rahoitusmalli, jossa työttömyysetuuksilla voidaan rahoittaa myös palkkatuettua työtä ja starttirahaa. Tavoitteena on helpottaa työttömän paluuta takaisin työmarkkinoille sekä madaltaa yrittäjyyden kynnystä.
Näiden lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö jakaa ELY-keskuksille 19,9 miljoonaa euroa talousarviovuoden 2017 määrärahaa.
Lisäksi ELY-keskusten käytettävissä on valtionhallintoon työllistämiseen 20,6 miljoonaa euroa. Työ- ja elinkeinoministeriöön jätettiin työllisyysmäärärahoja 43,1 miljoonaa euroa, jotka tulevat myöhemmin ELY-keskusten käyttöön.

Työllisyysmäärärahoja jaettiin ELY-keskuksille, TEM:n tiedote 25.1.2018, tem.fi
Hallituksen päätös, tem.fi