Työolobarometri 2017: Sähköiset työvälineet, some ja etätyöt yleistyvät edelleen

8.2.2018

Työolobarometrin ennakkotiedot kertovat, että palkansaajien kokemukset työelämästä olivat vuonna 2017 monilta osin viime vuosia myönteisempiä. Työllisyyden ja oman työpaikan taloudellisen tilanteen odotetaan menevän entistä parempaan suuntaan.

Palkansaajat uskovat tietojen saannin sekä omien kehittymis- ja oppimismahdollisuuksiensa ennemmin kehittyvän parempaan kuin huonompaan suuntaan. Barometrin mukaan työpaikoilla on lisäksi aiempaa enemmän mahdollisuuksia esittää ideoita ja osallistua työpaikan toiminnan kehittämiseen.

Uusi teknologia ja uudet työtavat ovat työpaikoilla arkea, varsinkin ylemmillä toimihenkilöillä. Vuonna 2017 jo runsas puolet palkansaajista käytti työssään sähköisiä työvälineitä, joiden avulla voi keskustella, jakaa tietoa ja tehdä yhteistyötä. Osuus on noussut vain kahdessa vuodessa yli kymmenellä prosenttiyksiköllä. Myös sosiaalisen median käyttö työssä yleistyy.

Somen käytöstä on kysytty barometrissa vuodesta 2014 lähtien, jolloin käyttäjien osuus oli viidennes palkansaajista. Nyt se nousi 28 prosenttiin. Kolmas viime vuosina kasvuun ponnahtanut ilmiö on etätyön tekeminen. Viime vuonna viidennes palkansaajista teki etätyötä vähintään kerran kuussa, kuusi vuotta sitten osuus oli vain 12 prosenttia.

Työpaikolla kohdataan edelleen syrjintää, kiusaamista ja väkivaltaa. Näitä on havainnut vähemmistö palkansaajista, mutta trendit ovat tasaisia ja kertovat siitä, että syrjinnän ja häirinnän kitkemisessä on yhä tehtävää.

Vuoden 2017 Työolobarometrin tiedot perustuvat Tilastokeskuksen elo- ja syyskuun aikana tekemiin 1 693 puhelinhaastatteluun. Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee syksyyn mennessä barometrin loppuraportin, jossa on tietoa myös terveydestä ja työssä jaksamisesta sekä ammatillisesta järjestäytymisestä.

Lue lisää:
Työolobarometrin 2017 ennakkotiedot (tem.fi) 
Työolobarometri 2017: Sähköiset työvälineet, some ja etätyöt yleistyvät edelleen (Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 8.2.2018, tem.fi)