Kasvupalvelujen valmistelu etenee maakuntien tilaisuuksissa

13.3.2018

Kasvupalvelu-uudistus on etenemässä nyt reippaasti maakuntien valmistelussa. Uudistus on kokoamassa yhteen yritys- ja työllisyyspalvelut vuoden 2020 alusta. Nykyiset valtion aluehallinnon palvelut – ELY-keskusten ja TE-toimistojen yritys- ja työllisyyspalvelut – siirtyvät uusien maakuntien järjestämisvastuulle.Muutoksilla halutaan edistää uutta yritystoimintaa, yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä sekä edistetään työllisyyttä, osaavan työvoiman saatavuutta ja vastataan työmarkkinoiden muutoksiin.

Valmistelun tueksi TEM ja ELY-keskukset järjestävät kuusi alueellista tilaisuutta maakuntavalmistelijoille ja muille sidosryhmille: Rovaniemi (13.3.), Kouvola (14.3.), Varkaus (15.3.), Ylihärmä (20.3.), Helsinki (20.3.) ja Turku (12.4).

Palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja vaikuttavuutta halutaan vahvistaa. Kehittyneet digitaaliset palveluratkaisut ja markkinoiden hyödyntäminen ovat tärkeitä keinoja parempien palvelujen rakentamisessa. Palvelumarkkinoita voidaan hyödyntää mm. allianssimallilla.

Myös aluekehittämisjärjestelmä uudistuu. Aluekehittämisestä vastaavat maakunnat alueillaan ja kunnat niiden alueilla.  Maakunnat toimivat oman alueensa aluekehittämisviranomaisina ja tekevät yhteistyötä alueensa kuntien kanssa.

Alueellisten tilaisuuksien tarkoituksena on tukea maakuntia sekä sidosryhmiä kasvupalvelulain ja sisältölakien tulkinnassa, jotta toimijat ymmärtävät, mitä säädökset velvoittavat ja mahdollistavat. Yhtenä tavoitteena on vuoropuhelun avulla tukea kasvupalvelujen alueellista ja kansallista valmistelua.  Tilaisuuksia voi seurata sosiaalisessa mediassa kasvupalvelutilaisuus näkyy hashtageilla: #maakuntauudistus, #kasvupalvelut, #kasvupalvelukierros

Lue lisää:

>Kasvupalvelujen valmistelu etenee maakuntien tilaisuuksissa (Työ- ja elinkeinoministeriön uutinen 13.3.2018, tem.fi)