Julkiset tarjouskilpailut nuorten ostopalveluista avautuivat

4.4.2018

Nuoret kohti työtä! ja Nuoret töihin! -kilpailutuksilla haetaan uudenlaisia palveluja, joilla autetaan alle 30-vuotiaita työttömiä nuoria. Tavoitteena on tukea työllisyyteen ja yrittäjyyteen kohdistuvia kasvupalveluita tuottavien markkinoiden rakentumista ja edistää uudenlaista palveluliiketoimintaa.

Ostopalveluilla haetaan palveluihin joustavuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Palvelua käyttävälle nuorelle palvelu lisää valinnanvapautta. Tavoitteena on lisätä myös palvelujen monipuolisuutta.

Hankinnoissa palvelun sisältöä, muotoja tai laajuutta ei määritetä vaan kyseessä on ns. black box -hankinta. Lähtökohtana on, että palvelun tarjoaja etsii ja toteuttaa parhaat keinot, jolla palvelun tavoitteet voidaan saavuttaa.

Palveluhankinnan taustalla on syksyn 2017 budjettiriihessä tehty päätös lisätä tulosperusteisten hankintojen resurssointia työ- ja elinkeinohallinnossa.

Nuoret kohti työtä! -tarjouskilpailu avattiin ely-keskus.fi

Nuoret töihin! -tarjouskilpailu avattiin ely-keskus.fi