Työmarkkinatorin Hakupalvelussa jo yli 1200 työnhakuprofiilia

6.4.2018

Työmarkkinatorin Hakupalvelun ensimmäinen versio julkaistiin 27.2.2018. Ensimmäisen reilun kuukauden aikana palvelussa on julkaistu jo yli 1200 työnhakuprofiilia.

Yleisiä kehittämisehdotuksia on tullut noin 500 ja ammattinimikkeisiin sekä osaamisiin liittyviä kehitysehdotuksia tullut noin 1100. Näistä luvuista ei ole vielä karsittu pois päällekkäisiä kehitysehdotuksia. Valtaosa palautteista koskee ammatti- ja osaamisnimikkeitä sekä näiden nimikkeiden ja niiden valinnan käytettävyyttä.

Käyttäjien ehdottamia ammattinimikkeitä ja osaamisia aletaan viemään Hakupalvelun sanastoon osana kehitystyötä. Sanasto perustuu yleiseurooppalaiseen ESCO-luokitukseen (https://ec.europa.eu/esco/portal/home), joten ehdotetut sanat on käytävä lävitse ja ne on vietävä sanastoon suunnitellusti. Ensimmäiset laajemmat muutokset sanastoon tehdään kevään aikana.

Palvelua testanneiden ihmisten määrä ja saadun palautteen hyvä laatu sekä määrä ovat yllättäneet Työmarkkinatorin tekijät positiivisesti, sillä Hakupalvelun ensimmäisen version markkinointi on ollut palvelun keskeneräisyyden vuoksi hyvin vähäistä.
Nyt Hakupalvelussa toimii myös työpaikkojen ehdottamisen maantieteellinen rajaus, eli Hakupalvelu ehdottaa työpaikkoja vain niistä kunnista tai maakunnista, joista työnhakuprofiilinsa julkaissut ihminen haluaa töitä löytää. Ehdotuksiin tulevat myös ne työpaikat, joissa työpaikan sijaintia ei ole määritelty. Vastaavasti työnantajalle näkyvät tästä lähtien ainoastaan ne työnhakijat, jotka etsivät töitä avoimen työpaikan sijaintialueelta.

Alkuvaiheessa Hakupalvelua voi käyttää ainoastaan vahvalla kirjautumisella. Kirjautumattoman käyttäjän perusominaisuudet, kuten työpaikkojen selaus ja hakutoiminnot, tulevat Hakupalveluun todennäköisesti syksyllä 2018.

Työmarkkinatorin Hakupalveluun pääset Työmarkkinatorin etusivun www.tyomarkkinatori.fi kautta tai suoraan osoitteesta https://hakupalvelu.tyomarkkinatori.fi. Työmarkkinatorin tuoreimmat uutiset löydät Twitteristä https://twitter.com/tyomarkkinatori

Työmarkkinatoriin etsitään kehittynyttä tekoälyratkaisua Industryhackista

Tämän kevään ja kesän aikana järjestetään Industryhack-tapahtuma, jonka tarkoituksena on löytää Työmarkkinatoriin innovatiivinen tekoälyratkaisu. Tekoälyn avulla työt ja töiden tekijät löytäisivät toisensa tehokkaammin ja paremmalla osumatarkkuudella. Käytännössä Industryhack-yhteistyö tarkoittaa sitä, että Työmarkkinatori ja Industryhack räätälöivät Työmarkkinatorin tarpeisiin sopivan haasteen, jonka ratkaisijoiksi mm. teknologia- ja ohjelmistoyritykset voivat hakea omilla tiimeillään.

Kilpailuun valitaan mukaan lupaavimmat tiimit. Työmarkkinatori sekä yhteistyökumppanit (mm. koulutus- ja rakennusalalta) tarjoavat kilpailijoiden käyttöön ratkaisun kehittämiseen soveltuvaa dataa. Kilpailijoilla on rajattu aika luoda oma tekoälyratkaisunsa, jonka jälkeen tuomaristo arvostelee ratkaisut ja valitsee jatkoon 1–3 lupaavinta ratkaisuaihiota. Jatkoon valitut saavat oman pilottiprojektin, jonka lopputuloksen tulee olla jalostettavissa Työmarkkinatorin käyttöön.

Työmarkkinatorista rakennetaan joustavasti toimiva ekosysteemi, johon kansalaisten sekä julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden on helppo liittyä. Tarkoituksena on luoda yksi digitaalinen kohtaamispaikka, joka parantaa kansalaisen mahdollisuuksia työllistyä joko palkkatyön tai yrittäjyyden kautta sekä opastaa häntä oman osaamisensa kehittämisessä. Työnantajille Työmarkkinatori on mahdollisuus löytää heille sopivaa työvoimaa entistä paremmin ja nopeammin oli kyse sitten ns. perinteisistä työpaikoista, keikkatöistä, osa-aikatöistä tai mistä tahansa työn muodoista.

Industryhackia ovat hyödyntäneet uusien ratkaisujen haussa monet suuryritykset ja julkisista toimijoista mm. Tekes eli nykyinen Business Finland.

Lisätietoja:

Mikko Rantahalme, hankejohtaja, TE-digi, p. 0295 020 306
Tuula Maaranen, projektipäällikkö, Työmarkkinatori, p. 040 536 4863