Mikä on TE-toimiston tehtävä aktiivimallissa?

20.4.2018

Laki työttömyysturvan aktiivimallista tuli voimaan 1.1.2018 ja se on herättänyt vilkasta keskustelua sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa.

TE-toimistojen tehtävät eivät ole muuttuneet aktiivimallin myötä. TE-toimistot eivät osallistu aktiivimallin seurantaan.

TE-toimistolta saat tietoa työllistymistä edistävistä palveluista ja siitä, miten tällaiseen palveluun on mahdollista päästä. TE-toimisto tekee kanssasi palvelutarpeen arvioinnin, jossa määritellään tarpeesi työllistymistä edistäviin palveluihin. Joissakin palveluissa TE-toimisto päättää yksin siitä, voitko osallistua työllistymistä edistävään palveluun tai saada sen perusteella työttömyysturvaa. Palvelutarpeesi lisäksi julkisen työvoima- ja yrityspalvelun tarjoamista rajaavat TE-toimiston työvoimapoliittinen harkinta sekä käytettävissä olevat määrärahat.

TE-toimistolta saat myös tietoa muista sen järjestämistä työllistymistä edistävistä palveluista ja toimista. Lisätietoa löydät täältä:

>> Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Työttömyysetuuden maksajat eli Kela tai oma työttömyyskassasi seuraa työmarkkinatukea tai perus-/ansiopäivärahaa koskevassa hakemuksessa antamiesi tietojen perusteella sitä, täyttyvätkö aktiivimallin ehdot kohdallasi.

Olemme luoneet te-palvelut.fihin uuden sivun Usein kysyttyä aktiivimallista, josta löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin:

>> Usein kysyttyä aktiivimallista

Laajemmin asiasta kerrotaan sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla:

>> Usein kysyttyä työttömyysturvan aktiivimallista (stm.fi)