Yksityiset toimijat mukaan Euroopan työnvälitysverkostoon Euresiin

3.5.2018

Eduskunnan hyväksymällä lailla EU- ja ETA-maat kattava rekrytointi- ja työnvälityspalvelu Eures avataan yksityisille toimijoille. Eures-verkoston toimijoita voivat jatkossa olla myös yritykset ja kolmannen sektorin organisaatiot, jotka hakevat ja hyväksytään mukaan Eures-verkostoon.  

Tavoitteena on lisätä työvoiman liikkuvuutta ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta. Verkoston uudet toimijat tarjoavat kansainvälisen rekrytoinnin ja työnvälityksen palveluita sekä muita liikkuvuutta tukevia palveluita yhteistyössä nykyisen Eures-verkoston kanssa.

Eures on toiminut Suomessa ja muualla EU- ja ETA-alueella tähän saakka julkisten rekrytointi- ja työnvälityspalvelujen muodostamana verkostona. Suomessa Eures-verkoston muodostavat TE-palvelut.

Uudet jäsenet ja kumppanit voivat hyödyntää liiketoiminnassaan Euresin laajoja työnhakija- ja ansioluettelotietokantoja sekä työpaikkailmoituksia, Eures-verkoston yhteistyötä sekä Euroopan laajuisia verkkorekrytointitapahtumia. Ne voivat myös tarjota Euresin piirissä kansainvälisen rekrytoinnin oheispalveluita: asettautumispalvelua, koulutuksia ja valmennuksia.

Haku verkostoon on jatkuva. Päätöksen Eures-verkostoon hyväksymisestä tekee Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö.

Hakulomakkeet ja tarkemmat tiedot

Työntekijöiden vapaa liikkuvuus on EU:n keskeisiä periaatteita. Eures tarjoaa tietoa, neuvontaa sekä sopivan työn tai työntekijän etsintään liittyviä palveluita työnantajille ja työntekijöille. Euresia hallinnoi Euroopan komissio.

Eures-portaali