Työttömien työnhakijoiden määrä laski huhtikuussa

23.5.2018

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli huhtikuun lopussa yhteensä 254 600 työtöntä työnhakijaa. Se on 49 700 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni edellisestä kuusta 9 500:lla. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksesta.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 80 600, mikä on 28 600 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 98 900 eli 19 200 vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 5 400 vähemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa eli yhteensä 31 400. Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammi-huhtikuussa keskimäärin 68,5 prosenttia, mikä on 6,4 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Lomautukset vähenivät

Koko maassa oli lomautettuna huhtikuun lopussa 19 600 henkilöä, mikä on 6 700 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 12 100 henkilöä, mikä on 4 500 vähemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin huhtikuun aikana 60 100 eli 13 800 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli huhtikuussa avoinna 121 500 työpaikkaa, mikä on 19 200 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli huhtikuun lopussa 132 100 henkilöä, mikä on 4 300 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu.

Lue lisää:

>>Työttömien työnhakijoiden määrä laski maaliskuussa (TEM tiedote 23.5.2018)

>>Alueelliset työllisyyskatsaukset (ely-keskus.fi)

>>Työllisyyskatsaus (työllisyyskatsaus.fi)