Kela seuraa työttömyysetuuden saajien tuloja

Kela tarkastaa säännöllisesti etuudensaajien muut tulot.

Työttömyysturvan tulonvalvonnassa selvitettiin vuoden 2015 verotiedoissa ilmoitettuja etuudensaajien ansiotuloja ja muita tuloja. Valvonnassa esiin tulleiden tietojen perusteella tarkastettiin 1323 työttömyysetuutta saaneen henkilön tulotiedot. Ainakin 736 valvonnassa mukana olleelle henkilöille oli maksettu etuutta väärin perustein.

Jo valmistuneiden väärinkäytösselvitysten mukaan liikaa maksettua työttömyysturvaa oli keskimäärin 6289 euroa henkilöä kohden vuonna 2015. Tämänhetkisten tietojen mukaan valvonnassa mukana olleille henkilöille on maksettu liikaa työttömyysetuuksia yhteensä lähes 3 800 000 euroa. Selvitysprosessit ovat pitkiä, joten kaikkia vuoden 2015 lukuja ei ole vielä saatavilla.

Ilmoittamatta jätetyt tulot olivat yleisimmin palkkatuloja. Hieman oli jätetty ilmoittamatta elinkeinotoiminnan ansiotuloja ja tekijänoikeustuloja. Kela perii takaisin liikaa maksetut etuudet. Jos on syytä epäillä, että liikamaksuun liittyy etuuden hakijan väärinkäytös, Kela käynnistää lisäksi väärinkäytösasian selvittämisen.

Kela saa verottajalta tiedot muun muassa työttömyysturvan saajien tuloista.

Kaikkiaan Kela maksoi työttömyysetuuksia 372 370 henkilölle vuonna 2015.

Vuonna 2019 Kela tulee saamaan tulorekisteristä lähes reaaliaikaiset tiedot työttömyysetuutta saavien palkkatuloista.

Lue lisää Kelan sivuilta