Työllisyyden kasvu jatkuu vahvana

5.7.2018

Viimeisen puolen vuoden aikana työllisyyden kasvu on ollut poikkeuksellisen vahvaa. Vähitellen voimakas kasvu tasaantuu, mutta myös vuositasolla 2018 työllisyyden ennustetaan kasvavan varsin hyvin, noin 43 000 hengellä. Vuonna 2019 työllisyyden kasvu on noin 30 000 henkeä.

Näin arvioidaan 5.7.2018 julkaistussa työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteessa.

Työllisyys kasvaa nyt kaikilla päätoimialoilla. Palveluiden työllisyyden kasvu muodostaa noin puolet työllisyyden kasvusta. Rakennusalalla työllisyyden kasvu jatkuu ja teollisuudessa työllisyys kasvaa ensimmäistä kertaa vuosiin.

Työllisyysaste on viime aikoina kasvanut voimakkaasti. Ensi vuonna työllisyysaste kuitenkin kohoaa jo 72,1 prosenttiin. Hallituksen työllisyystavoitteet näyttävät toteutuvan.

Työttömyysaste laskee selvästi, tänä vuonna 7,7 prosenttiin ja ensi vuonna jo noin 7 prosenttiin. Ensi vuoden osalta työttömyysaste-ennusteeseen liittyy kuitenkin negatiivinen riski, sillä kohtaanto-ongelmat voivat rajoittaa työttömyyden laskua.

Työvoiman tarjonta (15—74-vuotiaat) kasvaa molempina ennustevuosina sekä väestön ikärakenteen että osallistumisasteiden nousun kautta. Hyvä työvoiman kysyntä lisää siirtymiä työmarkkinoille työvoiman ulkopuolelta.

Työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste perustuu aikasarja-analyysiin, jossa hyödynnetään suhdanneindikaattoreiden, työmarkkinatilastojen ja politiikkainformaation lisäksi valtionvarainministeriön bruttokansantuote-ennustetta sekä Tilastokeskuksen väestöennusteita. Ennuste julkaistaan kahdesti vuodessa.

Lue lisää:

Ennuste: Työllisyyden kasvu jatkuu vahvana (TEM:n tiedote 5.7.2018)