Työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2019 talousarvioehdotus: lisäpanostuksia innovaatiorahoitukseen

9.8.2018

Työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2019 talousarvioehdotuksen painopisteenä on hallituksen työllisyys- ja kasvutavoitteita tukeva kasvupolitiikka.

Business Finlandin resursseihin lisäpanostuksia.

Työ- ja elinkeinoministeriö ehdottaa Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin avustusvaltuudeksi reilua 344 miljoonaa euroa, joka on lähes 74 miljoonaa enemmän kuin vuoden 2018 varsinaisessa talousarviossa.
– Olemme selvästi jäämässä kilpailijamaistamme jälkeen innovaatiopanostuksissa. Julkista innovaatiorahoitusta on kasvatettava merkittävästi, sillä se mahdollistaa myös yritysten tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvattamisen, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Kansainvälisten osaajien saatavuus turvattava

Hallituksen Talent Boost -toimenpideohjelman tavoitteena on vahvistaa kansainvälisten osaajien saatavuutta lisäämällä Suomen houkuttelevuutta. Suomalaisyritysten on saatava käyttöönsä riittävästi työvoimaa ja kansainvälistymisosaamista.
– Osaajista käydään globaalia kilpailua. Työvoiman ja osaajien saatavuus ovat yritystemme kasvun ja kansainvälistymisen suurimpia haasteita ja niihin meidän on vastattava. Esimerkiksi ohjelmistoala kärsii kroonisesta osaajapulasta, kertoo työministeri Jari Lindström.

Lisää vipuvoimaa alueille

EU:n rakennerahastojen myöntämisvaltuus kasvaa lähes 669 miljoonaan euroon, joka on 287 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2018 varsinaisessa talousarviossa. Valtuuksien 75 prosentin kasvu mahdollistuu niiden aikaistamisella vuodelta 2020 vuodelle 2019.
Myöntämisvaltuuden aikaistaminen ruokkii alueiden kasvua, mahdollistaa rahoituksen ennakoivan käytön ja helpottaa ohjelmakauden 2014–2020 sulkemistoimenpiteitä.

Panostukset energiatukeen edesauttavat ilmastotyötä ja kestävää kehitystä

Energiatukivaltuudeksi ehdotetaan 80 miljoonaa euroa, joka on 25 miljoonaa enemmän kuin kuluvan vuoden varsinaisessa talousarviossa. Kasvu perustuu kansalliseen energia- ja ilmastostrategiaan.
– Lisäpanostukset energiatukeen ovat yksi elementti Suomen kansallisten ja EU:ssa asetettujen energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Panostukset myös edistävät Suomen kansallista Agenda 2030 toimeenpanoa, erityisesti hiilineutraali ja resurssiviisas Suomi -tavoitteen saavuttamista, toteaa asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Lue lisää:

>Työ- ja elinkeinoministeriön talousarvioehdotus vuodelle 2019 (tem.fi)

>Työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2019 talousarvioehdotus: lisäpanostuksia innovaatiorahoitukseen (Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 9.8.2018)