Rekrykoulutukset yleistyvät - hakijoita kaivataan lisää

Rekrytointikoulutuksista on tullut yrityksille yhä suositumpi tapa yrityksille hakea uusia työntekijöitä. Rekrykoulutusten määrä on kasvanut esimerkiksi Pohjois-Savossa, Varsinais-Suomessa ja Keski-Suomessa

Pohjois-Savossa rekrykoulutuksilla haetaan tekijöitä etenkin erityisesti kone-, metalli- ja kuljetusalalle.

Vuonna 2017 työvoiman kysyntä yrityksissä alkoi selvästi lisääntyä, ja rekrykoulutuksiin haettiin jopa noin 300 osallistujaa. Pohjois-Savon ELY-keskuksen mukaan sen rekrykoulutuksiin käyttämät määrärahat liki kolminkertaistuivat tuolloin edellisvuoteen verrattuna. Koulutuksiin hakijoita ei kuitenkaan ole ollut tarpeeksi.

Myös Ylä-Savon metallialalle etsitään työntekijöitä rekrytointikoulutuksien avulla. Kosta taloutta on kohennettu, on sen myötä myös yritysten rekrytointiongelmat yhä yleisempiä. Esimerkiksi metallialalle kaivataan lisää osaavaa työvoimaa.

Ennen kaikkea rekrykoulutukseen hakijalta vaaditaan innokkuutta, motivaatiota ja kykyä oppia uutta, eikä aikaisempi kokemus alasta tai alan koulutus ei ole välttämätöntä. Koulutuksen kesto on pääsääntöisesti kolmesta yhdeksään kuukautta, mutta vähimmillään se voi olla kymmenen koulutuspäivän mittainen. 

Lue lisää Yleisradion uutisesta