Elokuussa yli 45 000 työtöntä työnhakijaa vähemmän kuin vuosi sitten

25.9.2018

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli elokuun lopussa yhteensä 243 300 työtöntä työnhakijaa. Se on 45 400 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni edellisestä kuusta 40 800:lla. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksesta.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 73 300, mikä on 29 000 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 91 200 eli 17 700 vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 5 100 vähemmän kuin edellisen vuoden elokuussa eli yhteensä 31 500. Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammi-elokuussa keskimäärin 67,7 prosenttia, mikä on 4,5 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin elokuun aikana 59 000 eli 7 700 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli elokuussa avoinna 104 400 työpaikkaa, mikä on 15 300 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli elokuun lopussa 118 500 henkilöä, mikä on 6 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu.

Koko maassa oli lomautettuna elokuun lopussa 12 700 henkilöä, mikä on 4 900 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 6 800 henkilöä, mikä on 2 500 vähemmän kuin edellisen vuoden elokuussa.

Tilastokeskus: Työttömyysaste 6,8 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli elokuussa 64 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 72,6 prosenttia, mikä on 2,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisen vuoden elokuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 186 000, mikä oli 16 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 6,8 prosenttia eli 0,7 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aiemmin.

Lisätiedot:
Neuvotteleva virkamies Petri Syvänen, TEM, puh. 029 504 8050

Linkit:
TEM:n Työllisyyskatsaus (temtyollisyyskatsaus.fi)