AI Forum 2018: Tekoäly luo Eurooppaan menestystä ja talouskasvua

9.10.2018

Tekoäly on Euroopalle keskeinen menestystekijä. Se tarjoaa mahdollisuuksia tulevaisuuden taloudelliselle kasvulle. Tarvitsemme yhteisiä, eurooppalaisia tavoitteita, jotta menestymme ja pystymme toimimaan strategisesti, totesi elinkeinoministeri Mika Lintilä avatessaan AI Forum 2018 -konferenssin Espoossa 9.10.2018.

Konferenssi kokoaa eurooppalaisia ministereitä, yritysjohtajia ja tekoälyasiantuntijoita keskustelemaan tekoälyn tulevaisuudesta Euroopassa. Konferenssia isännöivät ministeri Lintilä, komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen sekä digitaalitalous- ja yhteiskuntakomissaari Mariya Gabriel. Kutsuvierastapahtumaan osallistuu noin 250 ihmistä.

Konferenssi vaikuttaa EU-valmisteluun

Tänä päivänä meidän tärkein tehtävä on tunnistaa, minkälaista yhteistyötä me tarvitsemme Euroopassa luodaksemme uutta elinvoimaa ja liiketoimintaa. EU-tasolla meillä on useita käynnissä olevia prosesseja, jotka liittyvät tekoälyyn: tulevan komission viisivuotisohjelma ja EU:n rahoituskehysneuvottelut, ministeri Lintilä sanoi.

Suomen tekoälystrategia julkaistiin lähes vuosi sitten. Tiedon vapaa liikkuvuus ja käytettävyys ovat keskeisiä aiheita kansallisessa strategiassamme. Terveysdata on yksi esimerkki, sillä me olemme keränneet terveystietoja järjestelmällisesti kaikista kansalaisistamme jo vuosikymmeniä. Kun teemme tietopoliittisia päätöksiä, meidän täytyy huomioida yksityisyys, ministeri Lintilä korosti.

Ohjelmassa puidaan Euroopan vahvuuksia

AI Forum 2018 -konferenssin ohjelma koostuu paneelikeskusteluista sekä työpajoista. Paneelikeskusteluissa pohditaan, miten Euroopan vahvuudet tekoälyn käytössä eroavat muista alueista, kuten Kiinasta ja USA:sta. Lisäksi pureudutaan siihen, miten Euroopassa voidaan tukea yrityksiä, joiden liiketoiminta perustuu tekoälyyn.

Työpajojen aiheet koskevat muun muassa osaamisen kehittämistä, algoritmien läpinäkyvyyttä, tekoälytutkimusta, julkisen sektorin roolia ja etiikkaa. Lisäksi ministereillä ja yritysjohtajilla on konferenssissa tekoälyä ja kilpailukykyä käsittelevät kokoukset.

Konferenssin verkkosivuilla aiforum2018.fi julkaistaan tallenne ja uutinen paneelikeskusteluista, työpajojen antia sekä valokuvia. Sosiaalisessa mediassa keskustelua voi seurata tunnisteella #AIForum2018.

Lisätiedot:

elinkeinoministerin virkamiesavustaja Akseli Koskela, puh. 029 504 8267 (ministerin kommentit)
johtava asiantuntija Nina Alatalo, puh. 029 504 7171 (EU-yhteistyö)
asiantuntija Maikki Sipinen, puh. 029 504 7013 (konferenssin sisältö ja ohjelma)
kehittämispäällikkö Jussi Nissilä, puh. 029 504 7052 (Suomen tekoälyohjelma)

Lue lisää:

AI Forum 2018: Tekoäly luo Eurooppaan menestystä ja talouskasvua (Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 9.10.2018)