Alueelliset kehitysnäkymät: Talous ja työllisyys edelleen kasvussa

10.10.2018

Alueilla arvioidaan, että talouden ja työllisyyden kehitys jatkuu edelleen kasvusuunnassa, mutta aiempaan nähden hidastuen. Lähiaikojen näkymät ovat kasvun hidastumisesta huolimatta hyvät kaikilla alueilla ja mahdolliset uhkakuvat liittyvät lähinnä kansainväliseen talouteen.

Työttömyys on laskenut kaikilla alueilla ja hyvän kehityksen ennakoidaan jatkuvan lähitulevaisuudessa, tosin hieman hidastuen. Myös pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorten työttömyyden odotetaan edelleen helpottuvan. Työttömyyden kasvua ei ole näkyvissä missään päin maata.

Talouskasvu on lisännyt huomattavasti työvoiman kysyntää ja avoimien työpaikkojen määrää. Kysynnän lisäys on ollut niin ripeää, että monilla työnantajilla on vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa tarpeisiinsa. Rekrytointiongelmia koetaan useilla toimialoilla ja eri ammattiryhmissä.

Alueelliset kehitysnäkymät on kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä julkaisu, johon on koottu ELY-keskusten ja muiden aluekehittäjien näkemykset alueidensa seutukuntien nykytilasta ja talouden kehityksestä.

Lue lisää:

Alueelliset kehitysnäkymät: Talous ja työllisyys edelleen kasvussa (Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 10.10.2018)

Raportti alueellisista kehitysnäkymistä