TE-palveluja saatavilla myös videoyhteyden kautta!

Jo aikaisemmin videoyhteys on ollut mahdollinen monissa palveluissa, kuten uraohjauksessa. Nyt videoyhteydellä toteutettava tapaaminen on mahdollinen kaikissa TE-toimistoissa.

Yhteystapa mahdollistaa tapaamisen omasta kodista tai sopivasta tilasta. Yhteyttä varten tarvitaan nettiliittymän lisäksi vain tietokone, siihen liitettävä kamera sekä mikrofoni/kuulokeyhdistelmä. Yhteys ei aiheuta lisäkustannuksia.

Yhteysmuotona käytetään Skype for business-ohjelmistoa, joka ei vaadi asiakkaalta omaa ohjelmaa. Ohjeet yhteyttä varten löytyvät täältä.

Lisätietoja videoyhteydellä tapahtuvasta kohtaamisesta saat omasta TE-toimistostasi. 
TE-toimistojen yhteystiedot löytyvät osoitteesta http://toimistot.te-palvelut.fi.