Esitys opinnoista työttömyysetuudella saanut perustuslakivaliokunnan lausunnon

Hallitus on esittänyt työttömyysturvalainlain muutosta niin, että työnhakija voisi jatkossa opiskella kuusi kuukautta työttömyysetuudella nykyistä vapaammin. Ehtona on, että työnhakija on täyttänyt 25 vuotta ja opinnot edistävät työllistymistä. Muutoksen tavoitteena on parantaa työttömien mahdollisuuksia opiskella ja edistää työllistymisen ja yritystoiminnan aloittamisen edellytyksiä.

Hallituksen esitys eduskunnalle lain muuttamisesta on yhä käsittelyssä, eikä siitä ole vielä tehty päätöksiä. Perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon, jossa suositellaan että lakiehdotus käsitellään tavallisen lain tavoin eteenpäin. 

Eduskuntakäsittelyn yhteenveto

Perustuslakivaliokunnan lausunto