Kun maksat palkkaa, ilmoita tiedot tulorekisteriin

30.10.2018

Palkkatiedoilla on uusi koti 1.1.2019 alkaen

Tulorekisteri on uusi, monen eri viranomaisen yhteinen tietokanta, joka kokoaa yhteen ansio-, eläke- ja etuustiedot. Siitä hyötyvät viranomaisten lisäksi myös työnantajat ja kansalaiset.
Tulorekisteri helpottaa palkkojen ilmoittamista eri viranomaisille. Työnantajan ei enää tarvitse ilmoittaa samaa palkkatietoa jokaiselle taholle erikseen. 1.1.2019 lähtien työnantajat ilmoittavat maksamansa palkat sähköisesti yhteen paikkaan: tulorekisteriin.
Kansalaisille tulorekisteri näkyy viranomaisasioinnin nopeutumisena. Esimerkiksi etuuspäätökset perustuvat ajantasaisempaan tietoon. Paperiset palkkalaskelmat erilaisten hakemusten liitteenä voidaan unohtaa.
Tulorekisteri rakentaa toimivampaa Suomea. Kun maksat palkkaa, ilmoita tiedot tulorekisteriin.

Lue Lisää:

www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meistä/tutustu/