Työolobarometri 2017: Avoimuus ja tasapuolinen kohtelu kehittyneet hyvään suuntaan. Kuormitusta aiheuttavat kiire ja töiden epätasainen jakautuminen

31.10.2018

Työolobarometri kertoo, että palkansaajien kokemukset työelämän laadusta olivat vuonna 2017 monilta osin viime vuosia myönteisempiä. Työllisyyden ja oman työpaikan taloudellisen tilanteen odotetaan menevän entistä parempaan suuntaan. Arviot työn ja työnteon mielekkyyden muutoksista ovat myönteisempiä kuin pitkään aikaan.

Avoimuus ja tasapuolinen kohtelu työpaikoilla ovat 2000-luvulla kehittyneet parempaan suuntaan ja suurin osa palkansaajista kokee arvostusta työyhteisössään. Moni kuitenkin kertoo, että työt eivät jakaudu tasapuolisesti ja töitä on liikaa työntekijämäärään nähden.

Jopa 38 prosenttia palkansaajista koki, että omalla työpaikalla työn määrä ei jakaudu tasapuolisesti työntekijöiden kesken. Työmäärän epätasainen jakautuminen on ongelma etenkin suuremmilla työpaikoilla.

Kolmannes kokee työnsä fyysisesti raskaaksi. Verrattuna työn fyysiseen puoleen on yleisempää, että kokee työnsä henkisesti raskaaksi. Tästä kertoo jopa 60 prosenttia palkansaajista.

Erityisenä riskiryhmänä voisi nostaa palkansaajat, jotka kokevat työnsä sekä henkisesti että fyysisesti raskaaksi. Näistä kummastakin on täysin tai jokseenkin samaa mieltä 23 prosenttia palkansaajista

Työkyvyssä työ- ja yksityiselämä kietoutuvat toisiinsa. Muun muassa työympäristö, työn määrä ja organisointi, johtaminen, terveys, liikunta- ja ruokailutottumukset, unen laatu ja määrä sekä sosiaaliset suhteet töissä ja kotona vaikuttavat toimintakykyyn.

Vuoden 2017 työolobarometrin tiedot perustuvat Tilastokeskuksen elo- ja syyskuun aikana tekemiin 1 693 puhelinhaastatteluun.

Lue lisää:

Työolobarometri 2017: Avoimuus ja tasapuolinen kohtelu kehittyneet hyvään suuntaan. Kuormitusta aiheuttavat kiire ja töiden epätasainen jakautuminen TEM-tiedote 31.10.2018

Työolobarometri 2017