Yrittäjästä työnantajaksi –pilotissa tarjottiin räätälöityä palvelua yksinyrittäjille ja pk-yrittäjille

Syksyllä 2017 käynnistynyt valtakunnallinen Yrittäjästä työnantajaksi -palvelu on tältä erää päättymässä. Kokeilun aikana maksuttomaan palveluun lähti mukaan runsaat 600 asiakasta.

Pilotissa tarjottiin yksinyrittäjille ja pienille yrityksille neuvontaa rekrytointiin, muihin työvoiman hankkimisen tapoihin ja työantajana toimimiseen. Palvelu tuotettiin räätälöidysti kunkin asiakkaan tarpeeseen ja konsultoinnissa on käsitelty monenlaisia teemoja työn teettämiseen tai työnantajuuteen liittyen.  

Palvelu koettiin onnistuneena ja se saikin asiakkailta kiitosta päätösten tekemiseen saadusta tuesta, ajan ja kustannusten säästöstä sekä erilaisten työn hankkimisen mahdollisuuksien avaamisesta.  Vastaajista noin puolet myös kertoi, että oli hankkinut työvoimaa tavalla tai toisella jo palvelun aikana ja moni on tämän lisäksi kertonut prosessin olevan vielä kesken. Palvelulle ollaan todennäköisesti saamassa jatkoa, ja tavoitteena on, että asiakasohjaus voitaisiin aloittaa jälleen keväällä 2019.

Lisätietoja: Henna Koivula, projektisuunnittelija, Uudenmaan TE-palvelut/ELY-keskus
Yrittäjästä työnantajaksi, te-palvelut.fi

Pilotti kehitettiin Uudenmaan ELY-keskuksessa osana Kasvuyritysten työllisyysohjelmaa ja hankittu ELY-alueittain yksityisiltä palveluntuottajilta.