Työmarkkinatori uudistuu voimakkaasti vuoden 2019 aikana

13.11.2018

Työmarkkinatori-verkkopalvelusta julkaistaan vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla uusi versio, jossa Työmarkkinatorin eri osaset tuodaan ensimmäistä kertaa yhteen. Uusi Työmarkkinatori tarjoaa asiakkaalle elämäntilannelähtöistä tietoa työelämään liittyvistä palveluista.

Käytännössä uudistus tarkoittaa alkuvaiheessa sitä, että tällä hetkellä www.tyomarkkinatori.fi -osoitteesta löytyvä kevyt esittely- ja uutissivusto korvataan uudella, eri käyttäjäryhmien tarpeista lähtien suunnitellulla verkkopalvelulla. Samaan käyttöliittymän integroidaan muun muassa ne työnhakijan ja työnantajan toiminnot, jotka ovat tällä hetkellä erillisessä Työmarkkinatorin Hakupalvelun testiversiossa.

Uudesta verkkopalvelualustasta tulee Työmarkkinatorin ja sen ympärille rakentuvan ekosysteemin selkäranka, johon kaikki Työmarkkinatorin tulevaisuuden palvelut kiinnittyvät.

Seuraavassa vaiheessa sivustolle tuodaan Työmarkkinatorin ekosysteemiin liittyvien yksityisten toimijoiden ja kolmannen sektorin tarjoamat palvelut sekä uusia tekoälyyn pohjautuvia asiakasta auttavia palveluita.

Myöhemmässä vaiheessa Työmarkkinatorille tulevat työnhakijan viranomaisasioinnin palvelut. Näiden, tällä hetkellä TE-palveluiden sivuilla sijaitsevien palveluiden siirtymisen aikataulu riippuu maakuntauudistuksen aikataulusta.

Sekä työnhakijoille että työnantajille suunnattu Työmarkkinatorin Hakupalvelun testiversio julkaistiin helmikuussa 2018 ja palvelua on sen jälkeen parannettu käyttäjäpalautteen perusteella. Oman profiilinsa palveluun on tehnyt tällä hetkellä noin 7700 ihmistä. Hakuprofiilinsa julkaisseella käyttäjälle palvelu ehdottaa parhaiten hänen osaamiseensa sopivia avoimia työpaikkoja. Työntekijää etsivälle työnantajalle palvelu ehdottaa osaamiseltaan parhaiten työtehtävään soveltuvia työnhakijoita.

Työmarkkinatoria on vuoden 2018 aikana esitelty yli 50 tilaisuudessa tuhansille kuulijoille sekä Suomessa että ulkomailla. Pääpaino on ollut palvelun esittelemissä sidosryhmille ja rekrytointialan ammattilaisille.

Asiakkaan sähköisten palvelujen uudistaminen etenee

Työnhakija-asiakkaan viranomaisasioinnin sähköiset palvelut uudistuvat täysin osana TE-digi-hanketta ja ne siirtyvät Työmarkkinatorille viimeistään vuoden 2021 alusta. Tällä hetkellä sähköisen asioinnin kanava on TE-palveluiden Oma asiointi.

Sähköisen asioinnin uudistamisen tavoitteina ovat selkeät, työnhakijoiden oma-aloitteisuutta tukevat, nykyaikaiset verkkopalvelut. Omaan asiointiin liittyvät tiedot tulevat olemaan helposti asiakkaan saatavilla. Samalla uudistetaan myös asiakkaalta näkymättömiin jäävät prosessit.

Sähköisten asiointipalveluiden kehittämisessä otetaan huomioon asiakkaiden näkemykset. Jo kehitystyön alkuvaiheissa on kysytty TE-toimiston asiakkailta nykyisen asiointipalvelun toimivuudesta sekä kehitystoiveista liittyen uuteen asiointipalveluun.

Työmarkkinatorin uutiset nyt myös LinkedInistä

Työmarkkinatori löytyy nyt Twitterin lisäksi myös LinkedInistä (https://www.linkedin.com/showcase/tyomarkkinatori/). LinkedInissä kerromme Työmarkkinatorin tiedotteet sekä muuta mielenkiintoista, mutta päivitystahti ei ole yhtä tiheä kuin Työmarkkinatorin Twitterissä.

Lisätietietoja:

Mikko Rantahalme, hankejohtaja, TE-digi, mikko.rantahalme ät ely-keskus.fi, p. 0295 020 306
Tarja Heino, asiakkuudenhallinnan projektipäällikkö, tarja.heino ät ely-keskus.fi, p. 0295 020 161