Selvityshenkilöt: Työmarkkinatorista osatyökykyisille tärkeä työllistymisen väline

21.11.2018

Työmarkkinatorin merkitys ja kehittäminen nousevat keskeisesti näkyviin tuoreessa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) selvityshenkilöiden raportissa Osatyökykyisten reitit työllisyyteen – etuudet, palvelut tukitoimet (2018).

Selvityshenkilöt johtaja Tuija Oivo työ- ja elinkeinoministeriöstä ja lääketieteen tohtori Raija Kerätär Oorninki Oy:stä esittävät hallitukselle työkykyohjelman laatimista. Raporttiin on koottu ohjelmaa varten ehdotuksia, joilla voitaisiin lisätä vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien mahdollisuuksia päästä töihin ja varmistaa oikeat palvelut ja etuudet.

Selvityshenkilöiden luonnostelema työkykyohjelma koostuu kolmesta peruselementistä: 1) työkykypalvelujen prosessi ja palvelujärjestelmä, 2) osallisuutta lisäävät työmarkkinat, 3) yhtenäinen, kannustava ja osatyökykyisten työelämäosallisuutta tukeva etuusjärjestelmä.

Osallisuuden lisäämisessä raportti nostaa keskeiseksi työnvälitys- ja rekrytointipalvelujen uudelleenmuotoilun. Selvityshenkilöt ehdottavat, että: ”Muotoillaan työnvälityksen ja rekrytointipalvelujen tarvelähtöinen ja yhdenvertainen palvelukonsepti. Palvelukonseptin selkärankana toimii Työmarkkinatori-ekosysteemi, joka yhdistää yksityisten ja julkisten toimijoiden palvelut ja palvelualustat. Tämä luo edellytyksiä paitsi palkkatyöpaikkojen paremmalle kohtaamiselle myös itsensä työllistämiselle, yrittäjyydelle, useiden ansaintalähteiden kokoamiselle ja monityösuhteisuudelle.”

Räätälöityä tukea osatyökykyisille

Raportti ei ota sen enempää kantaa niihin käytännön palveluihin, joilla Työmarkkinatori voisi osatyökykyisten työllistymistä auttaa. Raportissa mainittujen uuden työn muotojen lisäksi Työmarkkinatorille visioiduista palveluista tällaisia voisivat olla esimerkiksi erilaiset oman osaamisen tunnistamiseen ja kehittämiseen tähtäävät sähköiset palvelut sekä toiminnot, jotka vinkkaavat käyttäjää näköpiirissä olevista muutoksista. Tuleva selvitystyö tuo varmasti lisää käytäntöä siihen, mihin suuntaan Työmarkkinatoria kannattaisi osatyökykyisten kannalta kehittää.

Työmarkkinatorin lisäksi työnvälitys- ja rekrytointipalveluiden uudistamisessa keskeiselle sijalle nousevat mm. osatyökykyisille tarjottava riittävä henkilökohtainen tuki, osaamisen hankkiminen ja sen näkyväksi tekeminen työllistämisprosessin aikana, työllistämiseen vaikuttavien tukien (mm. palkkatuki, työhönvalmennus) haku- ja päätösbyrokratian vähentäminen sekä työllistäjälle maksettavien työllistämisbonusten käyttö.

Osallisuutta lisääviä työmarkkinoita pitäisi raportin mukaan rakentaa lisäksi kahdella muulla peruslinjalla: 1) tekemällä Ruotsin mallin mukaisesti strategia yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi sekä 2) lisäämällä osatyökykyisten työllistämistä julkisissa hankinnoissa.

Lue lisää:
Selvityshenkilöiden raportti: Osatyökykyisten reitit työllisyyteen - etuudet, palvelut, tukitoimet