Elintarvike- ja juoma-alan yritykset janoavat kasvua

27.11.2018

Pienet ja keskisuuret elintarvikeyritykset ovat aiempaa kasvuhakuisempia. Ala uudistuu tehostamalla toimintaansa ja kehittämällä uusia tuotteita. Tiedot käyvät ilmi 27.11.2018 julkaistusta Juomien Suomi -toimialaraportista ja elintarvikealan pk-toimialabarometristä.

Kolme neljästä kyselyyn vastanneesta elintarvikkeita valmistavasta pk-yrityksestä pyrkii kasvamaan mahdollisuuksien mukaan tai on voimakkaasti kasvuhakuinen. Lähes puolet juomia valmistavista pk-yrityksistä ilmaisi olevansa voimakkaasti kasvua hakeva.Alkoholilain uudistus, kulutuksen monet muutokset ja elämyksellisyyden hakeminen sekä talouden piristyminen sekä vientinäkymät ovat osaltaan siivittäneet juoma-alaa kasvuhakuisuuteen. On myös syntynyt paljon uusia juomia valmistavia yrityksiä.

Elintarviketeollisuuden liikevaihto vuonna 2017 oli 10,8 miljardia euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 0,4 prosenttia. Elintarviketeollisuudessa työskentelee 38 000 henkilöä lähes 1 800 yrityksessä eri puolella maata. Juomia päätoimialanaan vuonna 2017 valmisti 140 yritystä. Toimialan liikevaihto oli 1,3 miljardia euroa. Alan monialaisuudesta ja monimuotoisuudesta johtuen erilaisia juotavia tuotetaan kuitenkin yli 200 yrityksessä. Henkilöstömäärä on kasvussa elintarvikkeiden ja juomien valmistuksessa.

Juomiin keskittyvä elintarvikealan vuoden 2018 toimialaraportti ja pk-toimialabarometri julkaistiin 27.11.2018. Raportti käsittelee alan nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä. Kerran vuodessa ilmestyvässä pk-toimialabarometrissä esitellään toimialakohtaisia tuloksia Suomen Yrittäjien, Finnvera Oyj:n ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyössä tekemästä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavasta barometrista.

Lue lisää:

Elintarvike- ja juoma-alan yritykset janoavat kasvua (TEM tiedote 27.11.2018)

Juomien Suomi - Toimialaraportti

Elintarvikealan pk-toimialabarometri syksy 2018