Alueellisten työllisyyskokeilujen asiakkaat ohjataan TE-toimistoihin

12.12.2018

Työvoima- ja yrityspalvelujen alueelliset kokeilut päättyvät vuoden 2018 lopussa. Kahdeksasta alueellisesta kokeilusta viisi on ollut kuntapohjaisia työllisyyskokeiluja ja muut kolme ovat maakuntapohjaisia kokeiluja. Kaikki kokeilujen piirissä olevat asiakkaat ohjataan vuoden 2018 lopussa TE-toimistojen asiakkaiksi.

TE-toimistot ovat tehneet siirtymäsuunnitelmat asiakkaiden palvelujen jatkuvuuden turvaamiseksi. Asiakastiedot siirtyvät kokeiluista TE-palveluihin ja asiakkaiden palvelu jatkuu TE-toimistoissa normaalisti. Asiakkaalle tiedotetaan etukäteen vuoden vaihteen muutoksista eikä asiakkaille tule muutoksen johdosta hankaluuksia.

Asiakasohjaus työ- ja elinkeinotoimistoista kokeilukuntien asiakkaiksi päättyi jo syyskuun lopussa. Lokakuun 2018 lopussa kokeilualueilla oli noin 41 400 asiakasta.

Kokeiluissa mukana ollut henkilökunta siirtyy kokeiluista takaisin ja TE-toimistojen palvelukseen.

Alueellisia kokeiluja koskevaa arviointiraporttia työstetään parhaillaan ja se on tarkoitus julkaista tammikuun alkupuolella. 

Kasvupalvelu-uudistuksen yhteydessä valmistellaan nyt pilotteja, joiden on tarkoitus käynnistyä ensi vuoden puolella. Piloteissa kokeillaan uusia toimintamalleja työnhakijoiden ja yritysten palveluihin. Pilotit mahdollistava lainsäädäntömuutos on eduskunnan käsiteltävänä.

Kasvupalvelupilotteja on käynnistymässä noin 20. Valtaosa piloteista kohdistuu henkilöasiakkaiden työllistymistä edistäviin palveluihin. Heikommassa työmarkkina-asemassa olevat on huomioitu monessa pilotissa. Neljällä alueella kasvupalvelupilotti liittyy yrityksille suunnattuihin palveluihin.

Lue lisää:

Alueellisten työllisyyskokeilujen asiakkaat ohjataan Te-toimistoihin (Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 11.12.2018)