TEM:n työmarkkinanäkemys nostaa esiin keinoja työllisyysasteen nostamiseksi

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut työllisyysnäkemyksen, jossa se peilaa Suomen työmarkkinoiden tilannetta tulevaisuudessa. 

Työllisyysnäkemyksen ytimestsä on työllisyysasteen nousu.

Työllisyysasteen nosto 75 prosenttiin ja yli 100 000 työikäistä työllistä lisää seuraavalla vaalikaudella edellyttää

  • kolmikannan ja työelämän pelisääntöjen uudistamista
  •  työelämälähtöisen oppimisen vahvistamista,
  •  kasvua ja työllisyyttä tukevaa työvoimapolitiikkaa, sekä 
  • työperäistä maahanmuuttoa.

– Suomen työllisyysastetta on nostettava, jotta hyvinvointivaltiomme on mahdollista säilyttää. Helpot keinot työllisyysasteen nostamiseksi on jo käytetty ja nyt tarvitaan vaikeitakin ratkaisuja. Työmarkkinanäkemyksessämme nostamme esiin sellaisia ratkaisuja, joilla vaikutetaan työmarkkinoiden toimivuuteen, osaamisen kehittämiseen, työperäiseen maahanmuuttoon sekä työvoima- ja yrityspalvelujen uudistamiseen, korostaa kansliapäällikkö Jari Gustafsson.

Sosiaalisessa mediassa käytävää keskustelua voit seurata tunnisteella #työmarkkinanäkemys.

Lue lisää

Työ- ja elinkeinoministeriön työmarkkinanäkemys nostaa esiin keinoja työllisyysasteen nostamisek

Lisätiedot

kansliapäällikkö Jari Gustafsson, TEM, p. 029 504 7400
osastopäällikkö Antti Neimala, TEM, p. 029 504 7039