Tutkimus: Työkokeilu on tärkeä ja toimiva TE-palvelu

13.3.2019

Työ- ja elinkeinoministeriön teettämän tutkimuksen mukaan työkokeilu on pääosin hyvin toimiva ja kustannustehokas palvelu, jolla tulisi olla rooli osana TE-palvelujen palveluvalikoimaa jatkossakin.

Tutkimuksen mukaan työkokeiluun osallistuneille kokeilu oli pääsääntöisesti myönteinen kokemus. Työkokeilijoiden saamia työtehtäviä ja ohjausta pidettiin laajasti hyvinä. Valtaosa kokeiluun osallistuneista piti kokeilua omaan tilanteeseensa sopivana palveluna.

– Tutkimuksen perusteella työkokeilu on palveluna pääosin toimiva, ja suuri osa osallistujista on siihen tyytyväisiä. Myös työnantajat kokevat sen hyödylliseksi, ylijohtaja Marja-Riitta Pihlman työ- ja elinkeinoministeriöstä toteaa.

Työkokeilu osoittautui tutkimuksessa toimivaksi keinoksi auttaa etenkin koulutusta vailla olevia nuoria ohjautumaan opintoihin ja sitä kautta työuralle. Erityisesti urasuuntaansa hakevien nuorten työnhaku päättyi selvästi vertailuryhmää useammin opiskeluun.

Työkokeilun kustannukset ovat varsin alhaiset ja sen hyöty julkiselle taloudelle ja muulle yhteiskunnalle ylittää selvästi kustannukset. Tutkimukseen mukaan työkokeilu on kustannustehokas palvelu, jota kannattaa jatkaa tulevaisuudessakin.

Rekrytointikokeilu osoittautui tehokkaaksi

Tutkimuksessa selvitettiin myös vuosina 2017–2018 käytössä olleen rekrytointikokeilun toimivuutta. Rekrytointikokeilussa työnhakija oli töissä yhdellä työnantajalla enintään kuukauden. Jos hän työllistyi, jakso vähennettiin koeajasta.

Rekrytointikokeilu havaittiin vaikutuksiltaan myönteiseksi, sillä valtaosa rekrytointikokeilujaksoista johti työllistymiseen. Rekrytointikokeilu jäi kuitenkin hyvin vähän käytetyksi palveluksi. Tutkimusryhmän näkemyksen mukaan sen kaltaiselle palvelulle olisi tarvetta myös tulevaisuudessa, mutta sen ajalta maksettavia etuuksia tulisi arvioida uudestaan.

Lue lisää (tem.fi)