Työtön voi täyttää aktiivisuusehdon uusilla tavoilla 1.4. lähtien

27.3.2019

Aktiivisuutta voi kerryttää 1.4.2019 alkaen myös muiden kuin työvoimaviranomaisten järjestämillä palveluilla. 

Aktiivisuutta voi kerryttää myös työllistymistä tukeva toiminta, jonka järjestäjiä ovat esimerkiksi kunnat, kuntayhtymät, ammattiliitot, Työttömien Keskusjärjestö tai sen jäsenyhdistykset tai muut julkista rahoitusta saavat rekisteröidyt yhdistykset. 

Muutos ei koske heti kaikkia työttömyysetuutta saavia. Uudet toiminnan muodot kerryttävät aktiivisuutta vain, jos 65 maksupäivän tarkastelujakso alkaa 1.4.2019 tai sen jälkeen. Jos etuuden saajan tarkastelujakso alkaa esimerkiksi 26.3.2019, hän voi kerryttää aktiivisuutta uusilla palveluilla vasta seuraavan tarkastelujakson alusta alkaen. 

Oman tarkastelujakson kertymistä voi seurata esimerkiksi Kelan asiointipalvelusta.

Aktiivisuusehtoa täyttäviä palveluja

Palveluiden järjestävät voivat ilmoittaa toimintansa suomi.fi-palveluun, josta aktiivisuusehdon täyttäviä palveluita voi jatkossa etsiä. Kaikki tarjonta ei välttämättä ole heti saatavilla suomi.fi-palvelusta, joten tietoa kannattaa hakea myös esimerkiksi suoraan oman ammattiliiton tai -yhdistyksen kautta.

Tässä listassa näkyvät ne palvelut, jotka palveluiden järjestäjän mukaan täyttävät aktiivisuusehtoa.

Listaus aktiiviehtoa täyttävistä palveluista (suomi.fi)

TE-toimiston rooli aktiivimallissa

TE-toimistojen tehtävät eivät ole muuttuneet aktiivimallin myötä. TE-toimistolta saat tietoa sen järjestämistä työllistymistä edistävistä palveluista ja toimista sekä apua työllistymiseesi.

TE-toimisto ei osallistu aktiivisuuden seuraamiseen, eikä linjaa sitä, mitkä palvelut täyttävät aktiivisuusehtoa. Kannattaa siis olla yhteydessä kassaasi, Kelaan tai palvelun järjestäjään, jos haluat varmistaa että palvelu on aktiiviehtoa täyttävä.

Osallistumistodistus riittää Kelalle

Työttömyysetuuden saaja osoittaa osallistumisensa työllistymistä tukevaan toimintaan toimittamalla Kelalle järjestäjän antaman todistuksen. Osallistujan kannattaa varmistaa toiminnan järjestäjältä, hyväksytäänkö toiminta aktiivisuudeksi.

Kelan asiakaspalvelu ei arvioi sitä, hyväksytäänkö toiminta aktiivisuudeksi, vaan Kela hyväksyy toiminnan aktiivisuudeksi todistuksen perusteella. Kelalla ja työttömyyskassoilla on yhteinen todistuslomake, jota osallistuja voi hyödyntää.

Todistuslomake työllistymistä tukevan toiminnan ilmoittamista varten julkaistu (tyj.fi, uutinen)

Aktiivisuus on riittävää, jos työllistymistä tukeviin palveluihin osallistuminen kestää tarkastelujakson aikana vähintään 5 päivää. Työllistymistä tukevien palveluiden lisäksi aktiivisuutta voi osoittaa palkkatyöllä, yritystoiminnalla ja opiskelemalla.

Lisätietoja:
Kelan tiedote (25.3.2019)
Miten aktiivisuusedellytys täyttyy 1.4.2019 jälkeen? (tyj.fi, 21.2.2019)
Miten aktiivimalli muuttuu huhtikuun alussa? (stm.fi, 13.2.2019)