Aktiivimallin vaikutuksia arvioiva väliraportti on valmistunut

7.5.2019

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaaman selvityksen mukaan työllistymistä edistäviin palveluihin osallistui aikaisempaa useampi aktiivimallin käyttöönoton jälkeen. Myös työskentely työttömyysaikana yleistyi.

Aktiivimallin käyttöönotto pienensi työttömyysturvaa reilulta kolmannekselta vuoden 2018 alussa työttömyysetuuksia saaneista. Erityisen usein työttömyysetuutta pienennettiin vanhimmilta työttömiltä ja työttömyysturvaa työttömyyspäivärahan lisäpäiviltä saavilta. 

Aktiivimallin voimaantulon jälkeen osallistuminen työllistymistä edistäviin palveluihin kasvoi. Erityisesti kasvoi lyhyisiin, juuri aktiivimallin ehdot täyttäviin palveluihin osallistuminen. Selvityksen mukaan TE-toimistot näyttävät reagoineen kasvaneeseen palvelujen kysyntään kasvattamalla lyhyiden koulutusjaksojen tarjontaa. 

Sekä työttömyyden aikainen työskentely että ansiosidonnaiselta työttömyysturvalta poistuminen yleistyivät aktiivimallin käyttöönoton jälkeen. Osittain kyse on kuitenkin työllisyystilanteen paranemisen ja muiden uudistusten vaikutuksista. Koska aktiivimalli koskee lähes kaikkia työttömiä, sopivaa verrokkiryhmää, johon aktiivimallin kohteena olevia työttömiä voisi verrata, ei ole. Niinpä suhdannetilanteen muutoksen vaikutusta on vaikea erottaa aktiivimallin vaikutuksesta. 

Osana selvitystä TE-toimistojen asiantuntijoille suunnatun kyselyn tulosten mukaan aktiivimallia nykyisessä muodossaan ei nähdä tarkoituksenmukaisena tapana edistää työllisyyttä. Työttömillä on erilaiset edellytykset ja mahdollisuudet täyttää aktiiviehto joko yksilöllisistä tai sosiaalisista syistä. 

Tulokset ovat alustavia. Hankkeen loppuraportti ilmestyy lokakuun 2019 lopussa

Lisää aiheesta:

Aktiivimallin vaikutuksia arvioiva väliraportti on julkaistu (TEM:n tiedote 7.5.2019)