Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat perusarvojamme

Työpaikallamme panostamme yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon. Meillä se tarkoittaa työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua niin eri työtehtävissä kuin maantieteellisillä alueillakin.  

Näihin arvoihin sitoutuminen näkyy muun muassa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmassamme. Sen pohjalta viemme yhdessä asetettuja tavoitteita eteenpäin useilla eri työn osa-alueilla. Esimerkiksi:

  • Henkilöstössä on eri-ikäisiä, tehtävän vaatimusten mukaan koulutettuja henkilöitä.
  • Palkkausjärjestelmämme varmistaa sen, että samantasoisesta työstä maksetaan tekijöille samantasoinen palkka.
  • Tavoitteena on, että häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua ei esiinny. Jos häirintää esiintyy, siihen puututaan heti.
  • Tuemme työn ja perheen yhteensovittamista sekä työntekijän työssä jaksamista. Käytännön keinoja tähän ovat esimerkiksi työaikajärjestelyt ja etätyömahdollisuus.

Muita suunnitelmassamme mainittuja osa-alueita ovat johtaminen ja työolosuhteet, työtehtävien tasainen jakautuminen sekä henkilön perehdytys ja mahdollisuus edetä urallaan.

Suunnitelman toteuttamisen tavoite on se, että kun työntekijät voivat hyvin, työpaikka toimii paremmin. Yhdenvertaisuudessa ja tasa-arvossa on kyse kaikkien työntekijöiden hyvinvoinnista.

 

Te-logo sateenkaaripohjalla