Tukea matkailualan yrittäjille - Matkailudiili

8.7.2019

Matkailudiili on matkailualan työvoiman kohtaantoon liittyvä toimenpideohjelma, jonka avulla pystytään edistämään osaavan työvoiman saantia oikeaan aikaan oikeassa paikassa.

Hankeen taustalla on matkailu- ja ravintola-alalla koettu pula osaavasta työvoimasta. Syinä ovat mm. kohtaanto- ja kannustinloukkuongelmat, toimialan palkanmaksukyky, epäsäännölliset ja sesonkiluonteiset työt sekä asumiseen liittyvät ongelmat. Alan kasvun myötä osaavan työvoiman saanti nousee menestyksen kulmakiveksi.

Ratkaisuja matkailualan työpaikkojen ja työntekijöiden parempaan kohtaantoon etsittiin pilottien ja kokeilujen avulla vuonna 2018. Vuonna 2019 näistä on otettu opit käyttöön. Näin löydämme uusia innovatiivisia tapoja matkailualan palvelulupauksen täyttämiseksi TE-toimistoissa ja ELY-keskuksissa.

Alla olevalla sivustolla on esitelty Matkailudiil-hanke tarkemmin. Sivulla on myös koottuna myös käynnissä olevat maksuttomat kokeilut ja sekä linkit palveluntuottajien sivulle, joiden kautta pääsee mukaan.
Matkailudiili-sivulle

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toteuttaa toimenpideohjelmaa valtakunnallisena hankkeena. Ota yhteyttä, mikäli voimme auttaa sinua etsimään osaavia työntekijöitä sesongillesi!
Työnantaja- ja yritysasiakkaan puhelinpalvelu