Pk-yritysbarometri: Kasvu jatkuu, mutta investoinnit laahaavat pienissä ja keskisuurissa yrityksissä

13.9.2019

Suurempi osa pk-yrityksistä vähentää kuin lisää investointeja. Odotukset suhdanteiden ja oman yrityksen liikevaihdon kehityksestä ovat myönteiset, mutta vaimeammat kuin ennen. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta pk-yritysbarometrista, johon vastasi yli 6 000 pk-yrittäjää.

Barometrin ovat teettäneet Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö.

Talouskasvun hidastuminen ja epävarmuus tulevasta kehityksestä heikentävät odotuksia henkilökunnan määrän kehityksestä aiempaa voimakkaammin: odotukset henkilökunnan määrän kehityksestä ovat heikommat kuin odotukset yleisestä talouskehityksestä.

Edelleenkin pk-yrityksissä on tarve lisätä henkilöstöä, mutta lisäkannusteita tarvitaan, jotta työllisyystavoitteet voisivat toteutua, Mika Kuismanen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Lue lisää:

> Pk-yritysbarometri: Kasvu jatkuu, mutta investoinnit laahaavat