Hallituksen työllisyyspaketti käynnistyy kaupunkikokeiluilla

24.9.2019

Hallitus sopi budjettiriihessä merkittävistä panostuksista työllisyyden edistämiseksi. Näin nopeutetaan työllistymistä ja tarjotaan työnhakijoiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia palveluja. Työllisyyspaketin tavoite nostaa systemaattisesti työllisyysastetta satsaamalla työllisyyspalveluihin, kuten muissa Pohjoismaissa tehdään.

Hallitus vahvistaa kaupunkien roolia työllisyyspalveluissa käynnistämällä keväällä 2020 kokeilut, joissa TE-toimistojen asiakasvastuita siirretään kaupungeille. Synergiaa syntyy, kun sovitetaan yhteen valtion ja kaupunkien osaaminen, resurssit ja palvelut. Kaupunkien odotetaan panostavan taloudellisesti kokeiluihin. Tätä kautta voidaan päästä parempaan palvelutasoon ja tehokkaaseen palveluohjaukseen Kokeilut kestävät noin 2,5–3 vuotta.

Kokeilussa erityistä lisäarvoa tuo se, että kaupungit saavat vastuulleen ne työnhakijat, jotka tarvitsevat työllisyyspalvelujen lisäksi monialaisia palveluita. Tällä parannetaan erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.

– Onnistumisen kannalta on keskeistä, että sovitamme yhteen valtiolta siirtyvän työllistämisosaamisen kuntien sosiaali- ja terveyspalveluihin ja koulutukseen, työministeri Timo Harakka korostaa.

Lisää aiheesta (TEM:n tiedote 24.9.2019)