KEHA-keskus ja ELY-keskus alkavat käyttää tulorekisterin tietoja 1.1.2020

Tulorekisterin käyttäjien määrä kasvaa merkittävästi vuonna 2020, mukana TEM:n hallinnonala


Tulorekisterin käyttäjämäärä kasvaa merkittävästi 1.1.2020, kun tulorekisterin palkkatietoja alkavat käyttää kaikki tulorekisterilaissa nimetyt tulorekisterin tiedon käyttäjät eli yli 400 organisaatiota. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla tulorekisterin tietoja alkavat vuoden vaihteessa hyödyntää Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Uudenmaan ELY-keskus).

KEHA-keskus hoitaa lähes kaikki ELY-keskusten ja TE-toimistojen tekemien sopimusten tai valtionavustuspäätösten maksatukset. Tulorekisterin palkkatietoja hyödynnetään palkkatuen ja starttirahan maksatusprosesseissa. Uudenmaan ELY-keskus hoitaa keskitetysti koko Suomen palkkaturva-asiat. Tulorekisteriyksikkö luovuttaa tietoja Työ- ja elinkeinotoimistolle (TE-toimisto), ELY-keskukselle ja KEHA-keskukselle julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa (916/2012) säädetyn palkkatuen ja starttirahan sekä palkkaturvalain (866/1998) ja merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) toimeenpanoa varten (Laki tulotietojärjestelmästä 12.1.2018/53, 13 §).

Tulorekisteri otettiin käyttöön vuoden 2019 alusta, josta lähtien maksetut palkat on ilmoitettu tulorekisteriin. Vuodesta 2021 alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot. Tulorekisteri on yksi hallituksen kärkihankkeista julkisten palveluiden digitalisoinnissa. Laki tulotietojärjestelmästä tuli voimaan 16.1.2018.

Lue lisää

tulorekisteri.fi


Palkkatuen ja starttirahan maksatuksen hakeminen helpottuu tulorekisterin käyttöönoton myötä, myös palkkaturvaviranomainen alkaa hyödyntää tulorekisterin tietoja


Tulorekisterin käyttöönotto keventää palkkatuen ja starttirahan maksatuksen hakemista, kun KEHA-keskus noutaa maksatuksessa tarvittavat palkkatiedot suoraan tulorekisteristä. Myös ELY-keskuksen palkkaturvahakemusten käsittelyssä ja päätöksenteossa hyödynnetään tulorekisterin tietoja.

Maksatuksen hakijan tulee kuitenkin edelleen ilmoittaa palkkatiedot KEHA-keskukselle ja palkkaturvan hakijan ELY-keskukselle. Tulorekisterin hyödyntäminen tulo- ja etuustietojen tietolähteenä laajenee vuosittain, mutta täyttä kattavuutta ei ensi vaiheessa tulotietojenkaan osalta saada. Ilmoittamisen määräajat voivat aiheuttaa viiveitä hakemuksen käsittelyssä, mikäli hakija jättää palkkatiedot ilmoittamatta hakemuksella. Maksatuksen hakemisesta vuoden 2019 loppuun saakka ohjeistetaan tarkemmin KEHA-kekuksen sivuilla keha-keskus.fi: 

Ohje palkkatukimaksatuksen hakemiseen 13.12.2018 (pdf) 

Ohje starttirahamaksatuksen hakemiseen 13.12.2018 (pdf)

Lisätietoa palkkaturvan hakemisesta löytyy ely-keskus.fi-sivustolta: Palkkaturva.

Maksatukseen liittyvät tiedustelut palkkatuki.keha@ely-keskus.fi ja starttiraha.keha@ely-keskus.fi

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu p. 0295 020 500 neuvoo palkkatuen ja starttirahan sähköisessä asioinnissa sekä Katso-tunnisteen käyttöön liittyvissä kysymyksissä.

Palkkaturvaan liittyvät tiedustelut palkkaturva.uusimaa@ely-keskus.fi tai puhelinpalvelu 0295 020 020.