Työolobarometri: Ikääntyneiden työkyky kehittynyt parempaan suuntaan

08.10.2019

  • Vanhimpien työntekijöiden työkyky suhteessa työn fyysisiin ja henkisiin vaatimuksiin on kohentunut 2000-luvun taitteesta.
  • Kokemus työn henkisestä kuormittavuudesta on samassa ajassa kasvanut etenkin nuorimmissa ikäryhmissä.
  • Vaikka työelämä muuttuu kiivaasti, kokemukset työstä ovat pysyneet yllättävänkin samana.
  • Erot työn kuormittavuudessa ovat isoja sosioekonomisten ryhmien välillä ja eri sektoreilla työskentelevillä palkansaajilla.

Työolobarometri

  • palkansaajille osoitettu kyselytutkimus
  • tehty vuodesta 1992
  • kertoo palkansaajien kokemasta työelämän laadusta

Lue lisää

TEM:n tiedote 8.10.2019

Kooste tuloksista, esitys

Työolobarometri 2018