Aktiivimallin vaikutuksia on nyt arvioitu

1.11.2019

Aktiivimallin työllisyysvaikutuksia on vaikea erottaa hyvän suhdannetilanteen vaikutuksista, eikä raportissa siksi anneta työllisyysvaikutuksista tarkkaa lukua.

Aktiivimalli kasvatti työttömien taloudellisia kannustimia lyhytaikaisten töiden vastaanottamiseen ja työllistymistä edistäviin palveluihin osallistumiseen. Jälkimmäisen osalta aktiivimallin vaikutus on raportin mukaan suhteellisen selvä. Työttömät hakeutuivat palveluihin, joilla aktiivimallin aktiivisuuskriteerit täyttyivät. Usein nämä palvelut olivat lyhytkestoisia.

TE-toimistoissa kasvaneeseen palvelutarpeeseen vastattiin lisäämällä palvelujen tarjontaa. Haastattelujen mukaan TE-toimistoissa suhtauduttiin aktiivimalliin varsin kriittisesti. Sitä ei nähty työvoimapoliittisesti tarkoituksenmukaisena keinona edistää työllisyyttä. Aktiivimallin nähtiin kannustavan vääränlaiseen aktiivisuuteen, joka ei perustunut asiakkaiden tarpeisiin tai motivaatioon.

 

Lue koko tiedote ja työministeri Timo Harakan lausunto:

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote (1.11.2019)

Aktiivimallin vaikutukset työttömiin ja TE-toimistojen toimintaan -loppuraportti