Työmarkkinaennuste: Rakenneongelmat rajoittavat työllisyyden kasvua

8.11.2019

Suomessa yhä meneillään oleva talouskasvu, vaikkakin hidastuvana, mahdollistaisi toistaiseksi jopa nykyistä paremman työllisyyden kasvun. Työllisyyden kasvua rajoittavat meillä kuitenkin rakennetyöttömyys, kohtaanto-ongelmat ja työvoiman tarjonnan rajallisuus. Tulokset käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteesta, joka julkaistiin 8.11.2019.

Parhaillaan työllisyyden kasvu hidastuu Suomessa enemmän kuin aiemmin arvioitiin. Työllisyyden kasvu on jo ohi sekä teollisuudessa että rakentamisessa. Teollisuudessa lomautukset lisääntyvät. Nyt näkyvä kasvu työllisyydessä tulee kasvussa olevilta palvelualoilta.
Työikäisen väestön väheneminen jatkuu, sillä myös vanhimman työikäisen ryhmän 65–74-vuotiaiden määrä kääntyy laskuun parin vuoden sisällä. Työllisyysaste on kasvanut työllisten määrää nopeammin siksi, että työikäinen 15–64-vuotias väestö on supistunut. Vaikka osallistumisasteet nousevat ja työvoiman kysyntä yhä hieman kasvaa, työvoiman tarjonta kasvaa enää vain vähän. Työikäisen väestön määrä kääntyy laskuun vuonna 2021.

Lue lisää: