Postin lakon vaikutuksia TE-toimistojen toimintaan

19.11.2019

Työnhakijalle lähetetyt kutsut, työtarjoukset ja koulutustarjoukset ovat nähtävissä myös TE-toimiston verkkopalvelussa.

Työnhakijoita on ohjattu verkkoasiointiin postilakon aikana. Kaikilla työnhakijoilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta verkkopalveluiden käyttöön.

Ilmoitukset työllistymissuunnitelman toteutumisesta tehdään käytännössä aina verkkopalvelussa tai puhelimitse. Postilakko ei näin ollen vaikuta työnhakijan mahdollisuuksiin toteuttaa suunnitelmaa ja ilmoittaa sen toteuttamisesta.

Työtarjouksia tehdään ensisijaisesti sen vuoksi, että työnhakija löytäisi hänelle sopivaa työtä, ja tämän vuoksi on myös työnhakijan etu, että hän seuraa hänelle tehtyjä tarjouksia verkkopalvelussa.

Työnhakijoiden näkökulmasta on merkityksellistä, että heillä on lakosta huolimatta velvollisuus hakea tarjottua työtä ja työvoimakoulutuspaikkoja, mutta TE-toimisto kiinnittää erityistä huomiota siihen, että työnhakija saa häntä koskevat yhteydenotot. Lisäksi TE-toimisto pyrkii tapauskohtaisesti varmistumaan siitä, ettei työnhakijalle tehdä turhia selvityspyyntöjä eikä työttömyysetuuden maksamiseen tule TE-toimistosta johtuvia viiveitä lakon takia saamatta jääneen postin vuoksi.

Postilakon vuoksi saamatta jäänyt kirje ei aiheuta työnhakijalle seuraamuksia työttömyysturvan osalta. Mahdollisia seuraamuksia ja lakon vaikutuksia niiden asettamiseen tarkastellaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti.

Asioi verkossa: Oma asiointi -verkkopalveluun

Asioi puhelimitse: Puhelinpalvelujen yhteystiedot

Uutinen 8.11.: Postin lakko vaikuttaa kirjepostiimme - voit asioida normaalisti verkossa