Sidosryhmät ovat tyytyväisiä TE-toimistojen ja ELY-keskusten toimintaan

28.11.2019

Yhteensä 15 ELY-keskuksen ja 15 TE-toimistojen sidosryhmille toteutettiin lokakuussa sähköinen kysely, joka kohdistui ohjaaville ministeriöille ja virastoille sekä palveluntuottajille, viranomaiskumppaneille. Tulosten mukaan ELY-keskukset ja TE-toimistot koetaan tärkeinä alueellisina vaikuttajina sekä asiantuntevina, yhteistyötaitoisina ja helposti lähestyttävinä. Tutkimus on tehty ELY-keskusten osalta viisi kertaa ja TE-toimistojen osalta nyt ensimmäistä kertaa.kertaa.

TE-toimistot onnistuneet työllisyydenhoidossa 

Nyt ensimmäistä kertaa TE-toimistoista tehdyn kyselytutkimuksen mukaan kokonaistyytyväisyys oli varsin korkea (3,82). Arvioiduista osa-alueista parhaimpana koettiin yhteistyön nopeus (3,82), toiminnan laatu (3,84), yhteistyökyky ja yhteistyö (3,78).

TE-toimistojen toiminnassa vaikuttaneet erilaiset maakunnalliset kokeilut sekä toimintamallien uudistukset eivät näytä vaikuttaneen palvelujen laatuun. Sidosryhmien mielestä TE-toimistot ovat onnistuneet niin työllisyyden hoidossa kuin työvoiman saatavuuden tukemisessa. Eniten sidosryhmät tekivät yhteistyötä TE-toimistojen kanssa koulutuksessa ja valmennuksessa (28,10%) sekä laaja-alaisessa alueen kehittämisessä (19,80%).

Sidosryhmien mielestä mahdollisuuksia on yhteistyön syventämisessä sekä kehitettävää asiakkaiden palveluketjujen sujuvuudessa. TE-toimistoilta toivotaan jalkautumista kentälle ja monimuotoista yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Toiminnan yhdenmukaisuuteen paikallisella ja valtakunnallisella tasolla toivotaan kiinnitettävän huomiota.

Kyselyyn vastasi 860 henkilöä noin 2800:sta ja vastausprosentti oli 31, jota voidaan pitää erittäin hyvänä.

 

 

TE-toimistojen ja ELY-keskusten roolia aluekehittämisessä pidettiin selkeänä ja yhteistyötä tärkeänä

Kunnat, kaupungit, yritykset ja järjestöt kokivat tekevänsä vahvaa alueellisesta yhteistyötä ELY-keskusten ja TE-toimistojen kanssa. Etenkin TE-palveluissa ja alueellisessa kehittämisessä tunnistettiin verkostomaisten palvelujen ja ylialueellisen yhteistyön tarve.  Vastaajien mielestä aluekehittämisen roolit olivat selkeät; ELY-keskusten osalta keskiarvo oli 3,85 ja TE-toimistojen 3,47.

Lue lisää

Sidosryhmät ovat tyytyväisiä ELY-keskusten ja TE-toimistojen toimintaan (ely-keskus.fi)