Työttömyysturvan lakimuutoksia ensi vuoden alusta

17.12.2019, päivitetty 19.12.2019

Aktiivimalli puretaan

Työttömyysturvaa ei leikata aktiivimallin perusteella enää 1.1.2020 tai sen jälkeen maksettavilta työttömyyspäiviltä.
Jos työttömyyspäivät ajoittuvat joulukuulle, mutta tulevat maksuun tammikuussa, aktiivimalli voi vielä vaikuttaa etuuden määrään.

Päivärahan taso nousee

Työttömyysturvaan tulee 1.1.2020 tasokorotus. Peruspäivärahan ja työmarkkinatuen määrä suurenee 33,66 euroon päivässä. Myös työttömyysetuuden korotusosa ja lapsikorotukset suurenevat. Ansiopäivärahan kohdalla korotuksen suuruus riippuu osittain palkasta. Suurimalla osalla ansiopäivärahan saajista  korotuksen suuruus on noin 11 euroa kuukaudessa.
Lisäksi ansiopäiväraha nousee vuodenvaihteessa indeksikorotuksen vuoksi.

Työttömyysputken ikärajan nousee

Työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden ns. työttömyysputken ikäraja nousee vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä 61 vuodesta 62 vuoteen. Lisäpäiväoikeus tarkoittaa, että ansiopäivärahaa voidaan maksaa normaalin enimmäisajan jälkeen eläkeikään asti.

Muutos tulee voimaan 1.1.2020. Vuonna 1961 syntyneet henkilöt täyttävät kuitenkin 61 vuotta vuonna 2022, joten muutos alkaa vaikuttaa maksettavaan työttömyysturvaan vasta kahden vuoden kuluttua.

Tulorekisteri tulee kassojen käyttöön

Työttömyyskassat alkavat saada palkkatietoja tulorekisteristä 1.1.2020 alkaen. Tulorekisterin myötä ansiopäivärahahakemukseen ei yleensä tarvitse liittää niin paljon tietoja kuin aiemmin.

Lue lisää

Koonti vuodenvaihteen lakimuutoksista (tyj.fi)

Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2020 (kela.fi)