Kommentointi hallituksen esitysluonnokseen työllisyyden kuntakokeiluista auki

20.12.2019

Työllisyyden kuntakokeiluilla vahvistetaan kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä. Kokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen.

Kokeiluissa kehitetään työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan tehokkaasti tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet. 

Kokeiluilla tavoitellaan vahvempaa vaikuttavuutta sovittamalla yhteen valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja. Valtiolta siirtyy kokeilun ajaksi kuntiin TE-toimistojen työntekijöitä ja työllisyysmäärärahaa hankkeiden asiakasvolyymien mukaisesti. Kunnat panostavat omaa rahaa palvelutason nostamiseksi ja palveluiden kehittämiseksi.

Otakantaa.fi-sivuston kautta saatuja vastauksia käytetään hallituksen esityksen työstämisessä ja viimeistelyssä. 

Kommentoi lakiluonnosta Otakantaa.fi-palvelussa

Lue lisää

Lakiehdotus työllisyyden kuntakokeiluksi kommenteille (tem.f)