Starttirahan enimmäiskeston pidennys vuoden 2021 loppuun asti

23.6.2020

Kuvituskuva

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen, jolla starttirahan myöntämistä koskevaa väliaikaisen lainsäädäntömuutoksen voimassaoloa jatkettaisiin vuoden 2020 loppuun asti. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa muutos 26.6.2020 ja se tulee voimaan 1.7.2020.

Starttirahan enimmäiskeston pidennys vuoden 2021 loppuun asti

Starttirahan enimmäiskestoa pidennettiin 1.5.2020 alkaen väliaikaisesti 12 kuukaudesta 18 kuukauteen. Lakimuutoksella on turvattu starttirahaa saavien yrittäjien mahdollisuutta yritystoiminnan käynnistämiseen ja vakiinnuttamiseen koronapandemiasta huolimatta. Enimmäiskeston pidennyksen voimassaoloa jatketaan vuoden 2021 loppuun asti. Starttirahaa voidaan siten myöntää yhteensä enintään 18 kuukauden ajalle, kun starttirahakausi on alkanut vuoden 2020 loppuun mennessä.

Myös starttirahan maksamista koskevan väliaikaisen asetusmuutoksen voimassaoloa pidennetään. Starttirahaa voidaan maksaa 31.12.2020 saakka niiltä päiviltä, joina yrittäjä työskentelee yrityksessään, sekä niiltä päiviltä, jolloin toiminta on keskeytyneenä COVID-19-pandemiasta johtuen. Jos starttirahan saajan olisi mahdollista harjoittaa toimintaa esimerkiksi joinakin päivinä viikossa, vaikka työtä ei epidemiasta johtuen olisi kokoaikaisesti, starttirahaa maksetaan myös niiltä päiviltä, jolloin yrittäjä ei työskentele yrityksessään.

Muutokset ovat osa COVID-19 pandemiaan liittyviä toimia. Muutosten taustalla on työmarkkinakeskusjärjestöjen ehdotus työlainsäädännön ja työttömyysturvalainsäädännön väliaikaisten muutosten voimassaolon jatkamisesta.

Lue lisää

 Starttiraha - aloittavan yrittäjän tuki

 TE-palvelut koronatilanteessa yrittäjille ja työnantajille

 Starttirahan enimmäiskeston pidennystä jatketaan /Työ- ja elinkeinoministeriö tiedote 23.6.2020)

Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) nojalla starttirahaa päätoimisen yritystoiminannan aloittavalle henkilöasiakkaalle. Starttirahan tarkoituksena on turvata yrittäjän toimeentuloa yritystoiminnan käynnistämis- ja vakiinnuttamisvaiheessa.