Alueelliset työllisyyskokeilut ja työnvälityksen pilotit

Alueelliset työllisyyskokeilut

Alueelliset työllisyyskokeilut ovat loppuneet vuoden 2018 loppuun. 

Uutinen: Alueelliset työllisyyskokeilut loppuneet vuoden 2018 loppuun

Alueelliset työllisyyskokeilut ovat hallituksen kärkihankkeeseen pohjautuvia kokeiluja, joissa tietyillä alueilla kunnat tarjoavat julkisia työvoima- ja yrityspalveluja kokeilun kohderyhmän asiakkaille.Kahdella kokeilualueella kokeillaan myös työelämäkokeilu-nimistä palvelua kuntouttavan työtoiminnan sijaan. Kokeilulaki tuli 1.8.2017 ja oli voimassa vuoden 2018 loppuun.

Vuoden vaihtuessa korvaushakemus matka- ja yöpymiskustannuksista (kok611) tai työolosuhteiden järjestelytuesta (kok686) tulee kuntien sijaan pyytää toimittamaan TE-toimistoihin. Työelämäkokeilun hakemukset (kok101) toimitetaan suoraan KEHA-keskuksen maksatusyksikköön.

Kokeiluissa mukana olevat kunnat vastaavat kokeilulain nojalla alueellaan:

  • julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisesta kokeilun asiakaskohderyhmälle,
  • asiakkaiden ohjaamisesta palveluihin ja koko palveluprosessista,  
  • työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun tarjoamisesta,  
  • aktivointisuunnittelusta sekä
  • kotouttamisesta.  

Kokeiluissa kehitetään työttömille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelujen tuottamiseen liittyviä toimintamalleja. Kokeilut tukevat maakuntamalliin siirtymistä valmistelemalla työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuun siirtoa maakunnille. Lisäksi kokeilujen avulla pyritään tukemaan työllisyyspalvelujen kehittämistä.

Kokeiluun osallistuu viisi kokeilualuetta, joissa on mukana 23 kuntaa.  

Lisätietoa kokeiluista, kokeilujen kohderyhmistä ja kokeilun aikaiset asiointiohjeet löydät kyseisen alueen TE-toimiston sivujen kautta:

Satakunnassa Pori
Varsinais-Suomessa Naantali, Paimio, Raisio ja Turku
Pirkanmaalla Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Punkalaidun, Sastamala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi
Pohjois-Savossa Kuopio, Siilinjärvi ja Tuusniemi
Lapissa Kemi, Kemijärvi, Rovaniemi, Sodankylä ja Tornio

Kuntouttava työtoiminta korvataan Porissa, Kuopiossa, Siilinjärvellä ja Tuusniemellä työllistymistä tukevalla työelämäkokeilulla.  

  • Työelämävalmiuksia kehittävää työelämäkokeilua järjestetään mainituilla kokeilualueilla kaikille niille työttömille, jotka kuuluvat kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain piiriin.  
  • Tavoitteena on kokeilla palvelua, joka soveltuisi myös niille työttömille henkilöille, jotka nykyisin jäävät julkisten työvoimapalvelujen ulkopuolelle sosiaalisten tai terveydellisten ongelmien takia.  

Kaikkien kokeilujen toimeenpanon tueksi on huhtikuussa 2017 käynnistynyt Valtioneuvoston kanslian rahoittama, marraskuun 2018 loppuun kestävä arviointi- ja toimintatutkimus (ns. TEAS-tutkimus). Tutkimuksen avulla on tarkoitus tunnistaa kokeiluissa käyttöön otettavia toimintamalleja, palveluja ja niiden tuottamistapoja, jotka olisivat hyödynnettävissä maakuntamallissa. Tutkimuksen toteuttavat Demos Helsinki (Demos ry), MDI ja Common Dialogues (Nommoc Seugolaid osk).

Työnvälityksen pilotit

Työnvälitys- ja yrityspalvelujen ostopalvelupilotit käynnistyivät keväällä 2016.  Pilotteja on kaikkiaan kolmetoista, joista seitsemän on työnvälityksen tulosperusteista ostopalvelupilottia. Lisäksi on käynnistetty uusia pilottihankkeita osana kasvuyritysten työllisyysohjelman toteutusta syksyllä 2016 ja keväällä 2017.  

Lisätietoa piloteista