Kansainvälisen työyhteisön kehittäminen

TE-palvelut tarjoaa myös maksullisia tukipalveluja yrityksille, joiden työyhteisö on kansainvälinen.

Valmennukset ja koulutukset hankkii Työvoiman liikkuvuus Euroopassa -hanke (ESR) yhdessä TE-toimiston, asiakasyrityksen sekä kouluttajan kanssa. Työnantaja maksaa vain 30–50 % valmennusten ja koulutusten kokonaishinnasta. Loppuosuus on de minimis -tukea ja siitä vastaa Työvoiman liikkuvuus Euroopassa (ESR)-hanke.

Kansainvälinen työyhteisö -valmennus

Valmennus yrityksille, joissa on tai joihin on tulossa ulkomaalaistaustaista työvoimaa tai joiden henkilöstöön kuuluu eri kansalaisuuksia.

Kansainvälinen työyhteisö -valmennus

  • nostaa esimiesten osaamista moninaisen työyhteisön johtamisessa
  • edistää työyhteisön kulttuurienvälistä vuorovaikutusta ja viestintää
  • helpottaa ulkomaisten työntekijöiden asettautumista
  • tukee työnantajaa ulkomaisten työntekijöiden perehdyttämisessä
  • lisää yrityksen kansainvälistymisvalmiuksia
  • auttaa kohtaamaan monikulttuurisia asiakkaita.

Valmennuksen sisältö ja tavoitteet räätälöidään asiakasyrityksen ja koulutettavien tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Työpaikkasuomi tai -ruotsi

Koulutus yrityksille, joissa on ulkomaalaistaustaista työvoimaa tai joiden henkilöstöön kuuluu eri kansalaisuuksia, joiden suomenkielen taito tai ruotsinkielen taito tarvitsee kehitystä.

Työpaikkasuomi ja Työpaikkaruotsi -koulutukset lisäävät ulkomaalaisten työntekijöiden valmiuksia työskennellä suomen tai ruotsin kielellä omassa ammatissaan.

Koulutettavan työntekijän motivaatio ja osaaminen kasvavat kielitaidon karttuessa, mistä myös työnantaja hyötyy.

Kielikoulutukset räätälöidään osallistujan kielitaitotason, ammatin vaatimusten ja tarpeiden mukaan.