Kansainvälisen työyhteisön kehittäminen

TE-palvelut tarjoaa myös maksullisia tukipalveluja yrityksille, joiden työyhteisö on kansainvälinen.

Työpaikkasuomi tai –ruotsi

Kielikoulutus yrityksille, joissa on ulkomaalaistaustaista työvoimaa tai joiden henkilöstöön kuuluu eri kansalaisuuksia, joiden suomenkielen taito tai ruotsinkielen taito tarvitsee kehitystä.

Työpaikkasuomi ja Työpaikkaruotsi -koulutukset lisäävät ulkomaalaisten työntekijöiden valmiuksia työskennellä suomen tai ruotsin kielellä omassa ammatissaan.

Koulutettavan työntekijän motivaatio ja osaaminen kasvavat kielitaidon karttuessa, mistä myös työnantaja hyötyy.

Kielikoulutukset räätälöidään osallistujan kielitaitotason, ammatin vaatimusten ja tarpeiden mukaan.

Työpaikkasuomi ja ruotsi –kielikoulutus työpaikalla

Kansainvälinen työyhteisö -valmennus

Valmennus yrityksille, joissa on tai joihin on tulossa ulkomaalaistaustaista työvoimaa tai joiden henkilöstöön kuuluu eri kansalaisuuksia.

Kansainvälinen työyhteisö –valmennus nostaa esimiesten osaamista moninaisen työyhteisön johtamisessa ja edistää työyhteisön kulttuurienvälistä vuorovaikutusta ja viestintää.

Valmennus helpottaa ulkomaisten työntekijöiden asettautumista, tukee työnantajaa ulkomaisten työntekijöiden perehdyttämisessä ja lisää yrityksen kansainvälistymisvalmiuksia.

Valmennus auttaa työyhteisöä kohtaamaan monikulttuurisia asiakkaita. Valmennuksen sisältö ja tavoitteet räätälöidään asiakasyrityksen ja koulutettavien tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Valmennukset ja koulutukset hankkii Työvoiman liikkuvuus Euroopassa -hanke (ESR) yhdessä TE-toimiston, asiakasyrityksen sekä kouluttajan kanssa. Työnantaja maksaa vain 30–50 % valmennusten ja koulutusten kokonaishinnasta. Loppuosuus on de minimis -tukea ja siitä vastaa Työvoiman liikkuvuus Euroopassa (ESR)-hanke.