Rekry- ja TäsmäKoulutuksen yhdistäminen vaihtovalmennuksessa

Osa rekrytointitilanteista voidaan tarkoituksenmukaisimmin järjestää kouluttamalla ennestään työnantajan palveluksessa olevaa henkilöstöä avaintehtäviin vaihtovalmennuksena. Tässä tilanteessa voidaan yhdistää RekryKoulutusta ja TäsmäKoulutusta.

Vaihtovalmennus on koulutusmalli, jossa työpaikalta jatko- tai täydennyskoulutukseen lähtevän tai lähtevien työntekijöiden tilalle koulutetaan työtön työnhakija joko samoihin tai eri työtehtäviin.

Vaihtovalmennuksella turvataan työntekijän ammattitaidon kehittyminen tai uusien vaativampien tehtävien oppiminen. Tavoitteena voi olla myös tutkintojen ja/tai osatutkintojen suorittaminen.

Vaihtovalmennus sopii erityisesti työyhteisöjen kehittämishankkeisiin, joilla turvataan ikääntyvän työvoiman työssäpysymistä.

Ikääntyvien henkilöiden koulutuksessa yhtenä tavoitteena voi olla, että he voisivat toimia työorganisaatiossa kouluttajina ja työhönopastajina esimerkiksi uusissa rekrytointitilanteissa tai työpaikkaoppimisen malleissa.