Palkkatuen hakeminen

Sivun sisältö

TE-toimistossa tarkistetaan palkkatuen myöntämisehdot. Työnhakijan työnhakutilanteessa esittämä palkkatukikortti ei riitä tuen saamiseksi, vaan sinun työnantajana on lisäksi täytettävä palkkatukihakemus.

Hae palkkatukea hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkamista Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi -palvelussa. Siellä voit myös seurata hakemuksen käsittelyvaiheita. Huomaa, että sinun työnantajana pitää saada myönteinen palkkatukipäätös TE-toimistolta, ennen kuin työntekijä voi aloittaa palkkatuetussa työssä. 

Sähköinen hakemus

Hae palkkatukea ensisijaisesti sähköisen Oma asiointi -palvelumme kautta. Sähköinen hakeminen on nopeaa ja vaivatonta. Apua sähköiseen asiointiin saat mm. Yritys-Suomi-puhelinpalvelusta numerosta 0295 020 500.

Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi-palvelu

Paperinen hakemus

Jos et voi hakea sähköisesti, toimita hakemuslomake siihen TE-toimistoon, jonka toimialueella työpaikka sijaitsee tai jossa palkattava henkilö asuu.

Palkkatukihakemus (Lomaketunnus TEM320) (pdf)

 • Hakemukseen ei tarvita liitteitä, sillä TE-toimisto tarkistaa palkkatuen myöntämisehdot ja verotukseen liittyvät tiedot sekä pyytää tarvittaessa lisätietoja ennen päätöstä.
 • Poikkeuksen tekee elinkeinotoimintaa harjoittava yhdistys tai säätiö, jonka pitää liittää hakemukseen kopiot viimeisimmästä veroilmoituksesta, viimeisimmästä elinkeinotulon verotuspäätöksestä ja mahdollisesta verohuojennuspäätöksestä.

Palkkatuen jatkohakemus

Jos haet jatkoa palkkatuelle, jätä jatkohakemus ennen tukijakson päättymistä. Työsuhteen pitää jatkua välittömästi edellisen palkkatukijakson päätyttyä.

Jos tuella palkattu siirtyy toisen työnantajan palvelukseen liikkeenluovutuksen tai vastaavan johdosta, vastaanottavan yhteisön pitää toimittaa palkkatukihakemus TE-toimistolle kuukauden kuluessa palkatun siirtymisestä luovutuksensaajan tai vastaanottavan yhteisön palvelukseen.

Työsuhde voi alkaa vasta, kun TE-toimisto on myöntänyt palkkatuen.

Palkkatuen maksatuksen hakeminen

Hae palkkatuen maksatusta jälkikäteen ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksesta (KEHA-keskus). 

Hae maksatusta (keha-keskus.fi) 

 • Hae maksatusta kahden kuukauden kuluessa sen kalenterikuukauden päättymisestä, jonka aikana maksatusjakso päättyy.
 • Hae maksatusta palkkatukipäätöksessä asetetun maksatusjakson mukaisesti – joko kuukauden, kahden kuukauden tai kolmen kuukauden jaksoissa. Noudata asetettua maksatusjaksoa koko tukijakson ajan.
 • Kuukausi voi olla joko kalenterikuukausi (esim. 1.1.–31.1.) tai muu kuukauden pituinen ajanjakso (esim. 15.1.–14.2.), mikäli se on perusteltua esim. palkanmaksukauden vuoksi. 
 • Jos tukijakso alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden tai palkanmaksukauden, voi ensimmäinen ja viimeinen jakso olla päätöksessä määrättyä lyhyempi.
 • Liitä ensimmäiseen maksatushakemukseen kopio työsopimuksesta tai, jos palkkatuki on myönnetty oppisopimuskoulutukseen, kopio oppisopimuksesta.

Sähköinen maksatushakemus

Hae palkkatuen maksatusta sähköisesti Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi -palvelussa. 

Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi-palvelu

 • Ensimmäiseen maksatushakemukseen tarvittavan työ- tai oppisopimuksen voi lähettää sähköisesti Oma asiointi -palvelun kautta.
 • Sähköiseen hakemukseen liittyvät lisätiedot tai täydennyspyyntö näkyvät Oma asiointi -palvelussa, joten seuraathan hakemuksen tilannetta säännöllisesti.
 • Jos olet hakenut palkkatukea tulostettavalla lomakkeella, voit hakea maksatusta sähköisesti sopimalla siitä palkkatukipäätöksen tehneen TE-toimiston kanssa.

Paperinen maksatushakemus

Jos et voi hakea sähköisesti, toimita maksatushakemus liitteineen KEHA-keskukseen postitse.

Palkkatuen maksatushakemus: kunnat ja kuntayhtymät (Lomaketunnus TEM321) (pdf)

Palkkatuen maksatushakemus: kaikki muut työnantajat kuin kunta ja kuntayhtymä (Lomaketunnus TEM322) (pdf)

Palkkatukea ei voi maksaa

 • työnantaja ei noudata palkkatukipäätöksen ehtoja
 • tuen myöntämisen jälkeen selviää, etteivät palkkatuen myöntämisen edellytykset täyty
 • palkkatukea on myönnetty virheellisesti, liikaa tai perusteettomasti.