18-35-vuotiaan rekrytointi Eka EURES-työpaikkatuella

Eka EURES-työpaikan taloudellisen tuen avulla helpotetaan nuorten osaajien rekrytointia toisesta EU-maasta.

Euroopan komission hanke auttaa työnantajia löytämään nuoria työntekijöitä toisesta EU-maasta ja nuoria saamaan töitä EU:n alueelta. Työntekijän tulee olla 18–35-vuotias.

Työnantajalle voidaan myöntää taloudellista tukea työntekijän perehdyttämisestä ja uuteen maahan sopeutumisesta aiheutuviin kustannuksiin. 

Työnantajalle myönnettävän tuen suuruus määräytyy työhön tulevalle tarjotun tukipaketin perusteella. Tuen suuruusluokka on noin 810–2000 euroa/työntekijä. Tuki on verotonta. 

Taloudellisen tuen edellytykset

 • Palkattavan työntekijän tulee olla 18–35-vuotias EU:n, Norjan tai Islannin kansalainen, joka on laillisesti sijoittunut EU:n jäsenvaltioon, Norjaan tai Islantiin
 • Työnantajan tulee tarjota vähintään
  - työhön perehdytystä
  - kielikoulutusta
  - apua paikkakunnalle asettautumiseen
 • Tukea saava työnantaja on:
  - henkilöstömäärältään enintään 250 henkilöä
  - laillisesti sijoittautunut johonkin EU-maahan, Norjaan tai Islantiin
  - tekee nuoren kanssa vähintään 6 kuukauden työsopimuksen, jonka palkka- ja työehdot ovat kansallisen työlainsäädännön mukaiset
  - tehtävä työsopimus voi olla koko- tai osa-aikaistatyötä, mutta kuitenkin vähintään 50 % kokopäiväisestä työajasta

Myös työnhakijalla on mahdollisuus hakea tukea työhaastattelumatkaan ja asettautumiseen.

Eka Eures hankkeita hallinnoivat Ruotsin, Italian, Saksan ja Ranskan työvoimaviranomaiset.

Lisätietoa saat Eures-portaalista ja paikallisesti TE-toimiston EURES-asiantuntijalta.

Eures-portaali

Paikalliset TE-palvelut

Kyllä löytyy! -kampanjavideo EURES-palveluista