Rekrytoi ulkomailta

Mikäli sopivaa työntekijää ei löydy Suomesta, työnantaja voi etsiä työvoimaa ulkomailta.  Myös suurissa rekrytoinneissa työnantaja voi hyödyntää Suomea laajempaa työmarkkina-aluetta. Kannattaa kuitenkin muistaa, että ulkomaisen työntekijän palkkaaminen saattaa vaatia luvan.

Työnantaja voi myös palkata yritykseensä ulkomaisen harjoittelijan.

Työntekijän palkkaaminen

  • Euroopan alueelta
    Eures auttaa rekrytoinnissa Euroopasta

  • EU/ETA-maiden ulkopuolelta
    Työ- ja elinkeinotoimistojen ja työnantajapalvelujen asiantuntijat neuvovat myös Euroopan ulkopuolisten maiden työntekijöiden rekrytointiin liittyvissä asioissa.

    Muiden kuin EU- ja ETA- sekä Sveitsin kansalaisten työnteko Suomessa edellyttää yleensä työntekijän oleskelulupaa. Lisäksi työnteko edellyttää yleensä voimassaolevaa oleskelulupaa silloinkin, kun työntekijän oleskelulupaa ei edellytetä.

Yhdenvertainen kohtelu

Ulkomaalaisia ja suomalaisia työntekijöitä koskevat samat työehdot ja työturvallisuusvaatimukset.