Osaajan rekrytointi Reactivate 35+ -tuella

Reactivate-hankkeiden taloudellisen tuen avulla helpotetaan vähintään 35-vuotiaiden osaajien rekrytointia toisesta EU-maasta.

Euroopan komission hanke auttaa työnantajia löytämään työntekijöitä toisesta EU-maasta ja työnhakijoita saamaan töitä EU:n alueelta. Työntekijän tulee olla vähintään 35-vuotias.

Työnantajalle voidaan myöntää taloudellista tukea työntekijän perehdyttämisestä ja uuteen maahan sopeutumisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Työnantajalle myönnettävän tuen suuruus määräytyy mm. työskentelymaan ja perehdytysohjelman laajuuden mukaan. Tuen suuruusluokka on noin 810–2000 euroa/työntekijä.. 

Taloudellisen tuen edellytykset

 • Palkattavan työntekijän tulee olla vähintään 35-vuotias EU:n kansalainen (ei Norja, Islanti, Sveitsi tai Liechtenstein), joka on laillisesti sijoittunut EU:n jäsenvaltioon (ei Norja, Islanti, Sveitsi tai Liechtenstein.
 • Palkattavan henkilön tulee olla työtön työnhakija tai osa-aikatyössä oleva työnhakija.
 • Työnantajan tulee tarjota vähintään
  - työhön perehdytystä
  - kielikoulutusta
  - apua paikkakunnalle asettautumiseen.
 • Tukea saava työnantaja on:
  - Henkilöstömäärältään enintään 250 henkilöä.
  - Laillisesti sijoittautunut johonkin EU-maahan.
  - Tekee työnhakijan kanssa vähintään 6 kuukauden työsopimuksen, jonka palkka- ja työehdot ovat kansallisen työlainsäädännön mukaiset. Tehtävä työsopimus voi olla koko- tai osa-aikatyötä, mutta kuitenkin vähintään 50 % kokopäiväisestä työajasta

Myös työnhakijalla on mahdollisuus hakea tukea työhaastattelumatkaan ja asettautumiseen.

Reactivate-hankkeita on kolmella maalla: Italialla, Saksalla ja Puolalla. 

Italian hanke

Italian hanke auttaa työnhakijoita ja työnantajia kohtaamaan. Työnhakijat voivat jättää CV:nsä hankkeen tietokantaan ja työnantajat työpaikkailmoituksensa. Hanke tarjoaa työnantajille apua rekrytoinnissa, mm. esivalinnassa ja markkinoinnissa. Lisäksi suomalaisen työnantajan on mahdollista saada taloudellista tukea työhön otettavan työnhakijan perehdyttämisohjelmaan 1390-1750 e/työntekijä. Tuen määrä vaihtelee perehdyttämisohjelman laajuuden perusteella.

Saksan hanke

Saksan hanke on yksinomaan työnhakijoille, jotka haluavat työllistyä Saksan työmarkkinoille. Hanke ei myönnä taloudellista tukea työnantajille.

Puolan hanke

Hanketta koordinoi Lublinin kauppatieteiden ja innovaatioiden korkeakoulu. Hankkeessa palveluita tarjoavat Lublinin korkeakoulun johtama kumppaniverkosto, jossa on mukana mm. kauppakamareita ja koulutusinstituutteja Italiasta, Belgiasta, Espanjasta ja Kreikasta.
Tukea voi hakea rekisteröitymällä hankkeeseen, jolloin hanke avustaa löytämään sopivan työntekijän hankkeen tietokannasta ja tarjoaa muita rekrytoinnin tukipalveluita. Taloudellista voi hakea myös suoraan täyttämällä hakemuslomakkeet seuraavalta sivustolta: http://reactivate.wsei.eu/downloads/ Hakemus tulee lähettää osoitteeseen reactivate(at)wsei.lublin.pl . Suomalaiselle myönnettävä tuki on enintään 860 euroa.
Hanke päättyy 31.10.2019

Lisätietoa hankkeista löydät myös Eures-portaalista. Voit myös kysyä lisätietoa tuen hakemisesta TE-toimistosta tai Eures-asiantuntijoilta.

Eures-portaalista

Paikalliset TE-palvelut

Kyllä löytyy! -kampanjavideo EURES-palveluista